I midten af marts blev en ny bekendtgørelse om fravigelse af privates pligter over for det offentlige på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Den tillader blandt andet, at virksomheder kan udsætte indsendelse af deres årsrapport, indtil senest 8 uger efter ophør af forbuddet mod afholdelse og deltagelse i større forsamlinger, arrangementer, som gør det vanskeligt at afholde fx generalforsamlinger.

Det forudsætter blot, at virksomheden:

ikke allerede har afholdt generalforsamling eller en anden forsamling, som er virksomhedens øverste myndighed, hvor årsrapporten blev godkendt

har flere ejere, end der lovligt må deltage i forsamlinger som følge af et forbud mod afholdelse af og deltagelse i større forsamlinger,

på grund af manglende bestemmelser i vedtægten om afholdelse af elektroniske møder uden adgang til fysisk fremmøde, ikke kan afholde en fuldstændig elektronisk generalforsamling eller en anden forsamling, som er virksomhedens øverste myndighed, som skal godkende årsrapporten.

- Det er en vigtig mulighed for virksomhederne. Først og fremmest, at virksomhederne ny har mulighed for at udskyde deres generalforsamling. Det dilemma, de har stået i, er nu væk. Nu man kan få informeret medlemmer og kapitalejere på forsvarlig vis, siger Niels Bay Christensen, erhvervsdirektør i Erhvervshus Nord.

Jakob Johnsen, advokat (H) hos HjulmandKaptain, gør virksomhederne opmærksomme på muligheden i bekendtgørelsen for, at virksomheder skal afholde generalforsamling eller en anden forsamling, som er virksomhedens øverste myndighed, som skal godkende årsrapporten i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen senest otte uger efter forbuddets ophør.

Man skal derfor efter forbuddets ophør nå at få indkaldt til og afholdt sin generalforsamling i god tid inden 8 ugers fristens udløb, så man kan nå at indlevere årsrapporten rettidigt. Der er typisk 2 til 4 ugers indkaldelsesfrist til generalforsamlinger, og dermed er det muligt at nå det inden for de 8 uger, påpeger Jakob Johnsen.

Om Erhvervshus Nord

Erhvervshus Nord er et erhvervskontor, der drives af de tre erhvervsforeninger i Frederikshavn, Skagen og Sæby, som til sammen har omkring 570 medlemsvirksomheder, og Frederikshavn Kommune, der yder økonomisk støtte. Husets specialiserede konsulenter yder rådgivning og sparring til virksomheder og iværksættere og samarbejder med en bred vifte af aktører både lokalt, nationalt og internationalt for at udvikle erhvervslivet. Målet er at skabe økonomisk vækst, vækst i beskæftigelsen og vækst i kompetenceniveauet. Læs mere på www.erhvervshusnord.dk

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...