KOMMUNEN: Før byrådet gik på sommerferie, vedtog politikerne en ny udviklingsstrategi for Frederikshavn Kommune.

Strategien sætter en bæredygtig social, økonomisk og miljømæssig dagsorden for udviklingen af lokalsamfundet under overskriften: ”Muligheder for vækst – muligheder for mennesker” .

Ambitionen er at arbejde for et helt samfund, hvor det er muligt at leve det gode hverdagsliv i form af gode job, karriere- og uddannelsesmuligheder, attraktive boliger, et rigt handelsliv og mangfoldige kultur- og fritidstilbud – hvad enten man bor i byen eller oplandet.

- Vores børn er vores fremtid. De skal have trygge rammer og nærværende voksne i deres hverdag. Vi har brug for flere mennesker, der vil investere sig selv i udviklingen af vores kommune.

- Vi har styrket indsatsen for at uddanne og tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

- Nu er tiden inde til at få flere med, som ikke kan arbejde 100 procent, men som har en værdi i virksomhederne, og som vokser, når de oplever, at de bidrager og er en del af fællesskabet, siger borgmester Birgit Hansen.

De fire vækstspor angiver fortsat retningen for en bæredygtig erhvervsudvikling i Frederikshavn kommune.

Vækstsporene rummer hver især potentialer for vækst og jobskabelse, og de står på skuldrene af en stærk tradition for håndværk, industriel fremstilling og serviceindustri, der giver Frederikshavn kommune en ledende position i Produktionsdanmark.

- Vi har samarbejdet med Frederikshavn Erhvervsråd om deres nye strategi for at sikre, at der er fælles mål og retning, og erhvervet melder tilbage, at de kan se sig selv ind i kommunens udviklingsstrategi.

- Det er vigtigt, at vi sammen har sat en bæredygtig kurs for udviklingen af vores kommune, siger Birgit Hansen,.

Byrådet påtager sig et bæredygtigt ansvar for at bidrage til en udvikling, der gavner både klimaet, kloden og lokalsamfundet. Dette udmønter sig konkret i arbejdet med at omsætte FN’s Verdensmål til handlinger, der bidrager til bæredygtig vækst og nye arbejdspladser.

- Det går vi i gang med efter sommerferien, siger borgmesteren.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...