Læserindlæg: Bredt samarbejde om budgetter er forudsætning

Af Anders Broholm, Gruppeformand for Venstre

KOMMUNEN: Udsigten til en gigantisk merforbrug i Frederikshavn Kommune på over 30 mio. var desværre forudsigeligt allerede for et år siden. Venstre stemte imod budgettet for 2019, og vi advarede på daværende tidspunkt om, at budgettet ikke hang sammen.

Vi kørte i sidste byrådsperiode med fælles økonomiske målsætninger, bl.a. et overskud på den ordinære drift på 150 mio. Socialdemokraterne forlod med deres budget for 2019 de fælles økonomiske målsætninger, som Venstre og Socialdemokraterne havde. Venstre står fast ved de målsætninger. Vi har lært af fortiden, og vi ønsker et bredt samarbejde om budgetterne, men det skal ske på et økonomisk forsvarligt grundlag.

Budgettet var i sit udgangspunkt uforsvarligt. Venstre påpegede dengang, at vi straks skulle sikre mere styring af familieområdet og ønskede en markant revision af arbejdsmarkedsområdet. Det er netop de to områder, der nu banker igennem med store underskud og det er ærgerligt, at vi ikke allerede fik fat om det i forbindelse med budgetlægningen. Nu bliver det hårde opbremsninger og det er ikke rimeligt for kommunens ansatte og borgerne.

Selvom Venstres ikke stemte for budgettet for 2019, så tager vi løbende ansvar i udvalgene. I arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og ungdomsudvalget har Venstre taget ansvar og været med til de opstramninger, der er vedtaget i forbindelse med den aktuelle budgetopfølgning. I Økonomiudvalget spurgte vi til en plan for at sikre samlet budgetoverholdende i kommunen, men det var der ikke stemning for og nu udtaler borgmesteren at vi skal afvente til efter sommeren.

Borgmesteren håber på øget statsrefusion på overførselsydelser og en bedre udligningsmodel. Det kan vi alle ønske, men vi kan ikke budgettere med det, før det måtte være en realitet, og tiden går. Straks efter sommerferien skal vi arbejde med budgettet for 2020, og det kan vi ikke bygge på ”forventede efterbevillinger”!

Det var tydeligt i budgetprocessen sidste år, at borgmesteren havde travlt med at manifestere sit absolutte flertal. Venstre håber, at den nuværende økonomiske situation kan få borgmesteren til at revidere den vej og vende tilbage til det brede samarbejde om økonomien, der prægede sidste byrådsperiode.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...