Og vi er bare så coronatrætte, siger Frederikshavns borgmester, som appellerer til, vi holder tonen ordentlig og hylder anstændig dialog

KOMMUNEN: Kommunens budgetopfølgning viser, at der i øjeblikket er et merforbrug på 14, 6 millioner.

Det er til driftsudgifter – eksempelvis værnemidler, ekstra rengøring og tabte indtægter.

- Vi har modtaget foreløbig kompensation fra staten på 13,9 millioner, men her ser det ud til, at vi skal bruge 28,5 millioner og dermed er der et merforbrug på 14,6 millioner, siger borgmester Birgit Hansen.

Regeringen har lovet, at de her i efteråret vil se på, om kommunerne skal have yderligere kompensation.

- Men indtil vi hører resultatet heraf, kan vi ikke være sikre på, at kompensationen vil dække alle disse merudgifter.

Et er at være presset på økonomien.

- Det kan være alvorligt nok, men jeg mener, noget er værre.

- Det er, når vi er presset psykisk på fælleskaber, på tillid til hinanden og til “systemerne”, og når vi er presset på tolerancetærsklen.

- Alle er pressede pga. Corona.

- Det gælder de ansatte, der arbejder med mennesker. De der skal bruge værnemidler, og de der arbejder med børn, ældre, handicappede. Der hvor der er mange restriktioner at huske på hver eneste dag.

- Det gælder foreninger og kulturinstitutioner, hvor ting aflyses, og hvor ting ikke kan lade sig gøre pga. Coronarestriktioner.

- Og nu igen besøgsrestriktioner - udstedt af staten, på plejecentre og sociale tilbud - et kæmpe pres på beboerne, de pårørende men også på de ansatte, siger Birgit Hansen og understreger, at presset er naturligvis også gælder dem, der bliver syge, de der mister, de der mister deres job, de der mister deres livsværk, som f.eks. minkavlere.

- Hele vejen rundt i vores kommune, i Danmark - ja i verden er vi i den grad under pres pga. Coronakrisen.

- Intet er som det plejer, og vi er meget Coronatrætte.

Fælleskaber er under pres. Og det trækker ud.

- Vi kan ikke se lyset. Vi kan ikke længere i “fri stil” mødes og have dialogen ansigt til ansigt - de muligheder er ofte aflyste eller udsat.

Vi har de elektroniske muligheder - bag skærmen.

På de sociale medier er tonen hård.

- Jeg har læst om ansatte, der udsættes for urimelig kritik omkring besøgsrestriktioner.

- Om folk der skoser minkavlere.

- Der er kritik af restriktioner, efterlysning af logik og meget mere - alt sammen kan forklares i, at vi er presset på helbred og dagligdag. Vi er Coronatrætte.

Det er 100 procent forståeligt, fastslår borgmesteren.

- Men nu er det virkelig vigtigt, at vi får fokus på, hvordan vi navigerer i alle de ændringer.

- Vi er vant til at stille spørgsmål, at være kritiske, at diskutere, og det skal vi absolut fortsætte med. Det er en styrke.

- Men jeg appellerer til, vi holder tonen ordentlig og hylder anstændig dialog. Ellers har vi også konflikter med hinanden at forholde os til.

- Kan vi tage presset lidt af hinanden?

- Lad os prøve, så vi bruger kræfterne på at bekæmpe Corona, siger borgmester Birgit Hansen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...