En arbejdsgruppe er lige nu i færd med at lave et forslag til en løsning på de problemer, som man oplever med vandafledning i dele af Skagen

SKAGEN: I dele af Skagen står grundvandet højt, især i efterårs- og vinterperioden.

Det giver problemer med vand på terræn og særligt på vejene, når borgerne samtidigt skal håndtere regnvand på egen grund - altså lede regnvand fra tage og faste belægninger til nedsivning til grundvandet.

En arbejdsgruppe, som er nedsat for at håndtere problemet, håber på at kunne præsentere et forslag i foråret 2020. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Frederikshavn Spildevand og Frederikshavn Kommune arbejder således på at finde en løsning, der kan håndtere regnvandet og grundvandet i dele af Skagen by, der blandt andet omfatter Bankekvarteret og Nordsøvej.

Det er en længerevarende proces, da arbejdet omfatter flere undersøgelser i området, samt målinger af grundvandsstanden under forskellige forhold og planlægning for fremtidig afledning af regnvand.

- Vi skal finde holdbare løsninger på, hvordan vi håndterer regnvandet bedst muligt i kvarteret, både i hverdagen og når der er skybrud. Arbejdsgruppen skal give os et bedre kendskab til grundvandsforholdene i området og afledning af regnvand, som det er i dag. Herefter kan der træffes en endelig beslutning om indsatsen, og da vi kan forudse, det er forbundet med store omkostninger, skal det være den rigtige første gang, siger Karsten Thomsen (S), der er formand for teknisk udvalg.

Klimaændringer

Arbejdet skal altså resultere i en samlet plan for håndtering af regnvand fra hele det område, som nu og på sigt skal aflede regnvand til Buttergrøften med udløb i Skagerrak. Det forventes, at planen etapeopdeles.

Det er ikke nyt, at grundvandet til tider står højt nogle steder i kommunen, blandt andet i Bankekvarteret, og at der i dele af området kan være problemer med at få vand væk fra vejene.

- Problemerne forekommer at være blevet større og hyppigere de senere år. De forventede klimaændringer med mere nedbør og flere ekstreme nedbørshændelser, stigende vandstand i havet og stigende grundvandsstand skal derfor også tænkes ind i planen, lyder der fra kommunen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...