Både hunde og mennesker angribes af sygdommen

FREDERIKSHAVN: Leptospirose, også kaldet rottesyge, er en sjælden men farlig sygdom, der rummer den særlige risiko, at den smitter mellem dyr og mennesker.

Sygdommen skyldes infektion med bakterien leptospira, der spredes via urin fra rotter og andre gnavere. Udbredelsen er stigende, ikke foruroligende, men tilstrækkeligt til, at der er grund til at være opmærksom.

Som dyrlæge skal man ikke uden videre anbefale vaccination. Heller ikke her.

- Men alt afhængig af, hvor man bor, og hvor stor risikoen er for, at ens hund kan komme i forbindelse med vand, der er forurenet af rotters urin, vil jeg alligevel opfordre til at tage stilling til at smitten findes, at leptospirose er en alvorlig i værste fald dødelig sygdom, der angriber nyrer og lever og kan overføres gennem sår og skrammer på huden fra hundens urin til mennesker, fortæller dyrlæge Mads Bomholt, Frederikshavn Dyrehospital.

Der findes i dag effektiv vaccine, som kan forebygge, at hunden henter smitten ind i hjemmet. Men det er en afvejen af om risiko og forebyggelse står i forhold til hinanden.

Smittekilden er først og fremmest ferskvand som moser, grøfter, åer, kloakker, brakvand, overalt, hvor især rotterne leve i stadig større tal og forurener vandet med urin og afføring.

De seneste år er der i Danmark konstateret et stigende antal tilfælde af leptospirose blandt mennesker og hunde.

På Statens Serum Institut har man i 2017 og 2018 konstateret henholdsvis 23 og 19 tilfælde af leptospirosa hos mennesker.

Som tallene viser, er der ikke grund til panik, men det er en sygdom i fremmarch og dermed god grund til at forholde sig til, at smitten er rundt omkring os og naturligt i første omgang er til fare for familiens hund.

Hunde kan rammes af to former for leptospirose, den såkaldte stuttgarter-hundesyge og den weilske syge.

Hos dyrlægen stilles diagnosen på baggrund af hundens symptomer og undersøgelse af blodprøver.

Stuttgarter-syge angriber nyrerne, det kan ske hurtigt eller over flere år.

Behandling med antibiotika er effektiv og prognosen for helbredelse derfor god.

Weilsk syge, der er den alvorligste, viser sig i alle tilfælde akut. Prognosen for helbredelse af ringe.

Sygdomsforløbet er kort og dødeligt.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...