Slut med at parkere på Constantiavej, mener Trafiksikkerhedsudvalget

FREDERIKSHAVN: Borgerne i Frederikshavn er utrygge ved de 12 parkeringslommer, der findes i den østlige side af Constantiavej.

Parkeringslommerne er etableret i umiddelbar forlængelse af hinanden, hvilket gør det umuligt at komme forbi etapevis.

Når en bilist fra syd skal forbi parkeringslommerne, skal de forbi hele strækningen, som er knap 80 meter.

Det indebærer, at risikoen for, at der når at komme en modkørende, inden de når helt forbi, er stor.

Det giver problemer, da bilisterne fra nord ikke mener, de skal holde tilbage, men i stedet vælger at køre ind over

cykelbanen.

Kommune har fået flere borgerhenvendelser omkring farlige situationer i trafikken på Constantiavej og det er dem, der nu reageres på.

Vejen er opbygget med fortov og cykelbaner i begge sider, og der er parkeringsforbud i begge sider på hele strækningen, med undtagelse af stykket med parkeringslommerne.

Hvis parkeringslommerne fjernes, vil parkeringsforbuddet blive udvidet til også at gælde for dette stykke.

Vejprofilen giver ikke plads til, at to biler kan passere parkeringslommerne samtidig, og da kommunen ikke trafiksikkerhedsmæssigt vil acceptere, at bilerne kører ind over cykelbanerne, anbefaler Trafiksikkerhedsudvalget at forholdene forbedres.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...