Ældre, handicappede og særligt udsatte er i fokus i disse dage, hvor Frederikshavn Kommune sætter nye tiltag i værk for at mindske smittespredning

KOMMUNEN: Frederikshavn Kommune arbejder på at mindske smittespredningen af coronavirus blandt alle borgere – og særligt blandt ældre, handicappede og de, der i forvejen er svækkede af en anden sygdom, da virussen er særligt farligt for disse grupper.

- Det er en hård tid, hvor vi skal være nærværende på afstand. Lige nu er det vigtigste, at vores mest udsatte grupper ikke bliver udsat for smitterisiko, siger borgmester Birgit Hansen.

Der sker gennem en lang række initiativer, der sørger for at holde de udsatte grupper isoleret for dermed at mindske risikoen for smittespredning.

- En af de ting, vi har set os nødsaget til at gøre, er at lukke aktivitetscentrene. Der er fundet andre løsninger for de, der plejer at spise der, og de demente kan komme i dagtilbud på Ingeborghus i Frederikshavn og Gavlhuset i Strandby, forklarer Birgit Hansen

Frederikshavn Kommunes opsøgende medarbejdere er opmærksomme på de borgere, der tidligere har brugt offentlige tilbud og væresteder, og der sættes derfor ekstraordinær ind i det opsøgende arbejde i den tid, der kommer..

Blandt initiativerne er blandt andet skilte ved plejecentre og specialtilbud, der opfordrer til, at pårørende ikke kommer på besøg.

Der findes selvfølgelig undtagelser til reglen – blandt andet ved døende beboere eller svært demente, som har brug for at rutiner overholdes – men i disse tilfælde skal pårørende bruge andre indgange, der begrænser kontakten til andre beboere og personale.

- For at sikre et højt informationsniveau har plejecenterledere været i telefonisk kontakt med pårørende til beboere på plejecentrene. De har informeret om, at vi sørger for, at alle får den nødvendige pleje, og at vi appellerer til, at man ikke besøger borgerne på plejecentrene, udtaler borgmester Birgit Hansen.

På tilsvarende vis har pårørende til beboerne på handicap- og psykiatriområdet fået brev med opfordring til at undlade at aflægge besøg i den kommende tid.

Tiltagene mod smittespredning kommer ikke kun til at berøre dem, der er på plejecentrene.

Også de, der modtager hjemmehjælp, vil opleve en forandring.

- Vi har netop færdiggjort et brev, som vil blive udleveret til vores hjemmehjælpsmodtagere, næste gang hjemme- eller sygeplejen kommer forbi.

- Her opfordrer vi dem til, at de skal undlade at få besøg af venner og familie.

- I stedet skal indkøb stilles foran døren og kontakten skal være telefonisk – alt sammen initiativer, der skal sørge for, at de ikke bliver smittet, siger Birgit Hansen.

Men det er ikke kun pårørende, der skal ændre opførsel.

Også leveringer fra eksempelvis madservice og leverancer fra Hjælpemiddeldepotet vil have fokus på at holde afstand og tager alle de hygiejnemæssige foranstaltninger.

Det aktuelle nødberedskab betyder, at hjemmeplejen foretager en individuel vurdering i forhold borgernes konkrete behov.

En vurdering, som kan betyde mindre hjælp i de kommende uger.

- At vi er i nødberedskabet betyder, at medarbejdere er hjemsendt. Ved at reducere den praktiske hjælp nu, kan personale, som nu er sendt hjem, indkaldes, hvis/når der bliver brug for dem.

- Rengøring, hjælp til indkøb og håndtering af vasketøj vil derfor være reduceret i den kommende periode, siger Birgit Hansen.

Nødberedskabet gælder uanset, om det er kommunen eller den private leverandør, man bruger.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...