2018 blev et vækst-år med grøde i hotelbyggerierne, sagde formanden

FREDERIKSHAVN: Med en stærk medlemsopbakning i rygsækken kunne Turisthus Nord onddag kalde til den ordinære generalforsamling i forvisningen om, at netop medlemmernes samlede styrke gør Turisthus Nord til en særdeles vigtig og insisterende samarbejdspartner.

Generalforsamlingen blev afviklet på Scandic The Reef og samlede 80 medlemmer.

- Medlemmerne er rygraden i Turisthus Nord og vores grund til at eksistere. Vi har igen i år haft stor fokus på at understøtte medlemmerne i udvikling og vækst. Ved udgangen af 2018 havde vi 315 medlemmer og en fremgang i medlemsindtægterne fra 1,4 til 1,5 mio.

- Det vidner om en fortsat stærk forankring i turisterhvervet i hele Frederikshavn Kommune, og det gør os rigtig stærke i de muligheder og udfordringer vi står overfor i de næste par år. Lokal forankring og god dialog med alle medlemmer er supervigtig for os – nu og i fremtiden, sagde formand Ulla Mosich i sin fremlæggelse af bestyrelsens beretning.

Vækst og udvikling:

Fremgangen i 2018 giver optimisme for en øget vækst i turismen i Frederikshavn Kommune og Turisthus Nord arbejde på at udvikle skuldersæsonerne med henblik på at skabe flere fuldtidsarbejdspladser, der alt andet end lige, også vil gøre det nemmere at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft.

- Udvikling og vækst kommer ikke af sig selv – det kræver investeringer, mod og nytænkning. Og det ser vi rigtig meget af i form af nye hotelinvesteringer i hele kommunen – både med renovering og nybygning, der enten er realiseret eller på vej, sagde Ulla Mosich, der henviste til projekter for Hotel Jutlandia, Hvide Klit Resort, Skagen Hotel, Skagen Resort, The Reef, Hotel Marie, Hotel Viking, Galleri Tavi og Color Hotel Skagen.

- Hvis jeg har overset eller glemt nogen, må I tilgive mig – men jeg synes ganske enkelt, at alle disse tiltag indikerer, at der er optimisme og investeringslyst i vores branche, og det tyder jo også, at man tjener penge rundt omkring, understregede formanden.

Af andre vækstområder pegede formanden på muligheden for flere campinghytter på baggrund af det nye campingregulativ, havneudvidelserne i Skagen og Frederikshavn samt en meget aktiv havn i Strandby, der byder på nye spændende faciliteter for lystfiskere og maritime oplevelser, samt den planlagte udvidelse og udviklingen af havnen i Sæby.

Det gælder også etablering og udvikling af nye attraktioner og events – senest udkigspunktet på Pikkerbakken i Frederikshavn – og forskønnelse af solnedgangspladsen i Skagen, der snart er på plads.

- Det er virkelig dejligt at se alle disse positive takter og investeringer i vores kommune – også fra vores store gæsteleverandører og samarbejdspartnere Color Line, Stena Line og Fjordline, sagde formanden.

Hun rørte ved det forhold, at det, vi en gang kaldet endagsturister, er en saga blott.

- Shopping er ikke en ”reason to go”, men når gæsterne er hos os, er det en meget vigtig del af oplevelsen.

- Derfor er det vigtigt at holde åbent, når vi ved, at der er mange gæster i byen, fremhævde Ulla Mosich.

Turisme-erhvervet er en økonomisk vigtig faktor i kommunen.

- I 2018 skabte vi i erhvervet 2.520 årsværk. det svarer til godt 13 procent af den samlede jobmængde – og derfor blev vi også taget lidt på sengen, da kommunen i forbindelse med budgetforhandlingerne i oktober uden varsel beskar vores aftale for 2019 med en halv million.

- Jeg er klar over, at det var en bunden opgave at finde 2 millioner, men det var lidt af en kold dusche, sagde formanden.

Og mens hun var ved økonomien understregede Ulla Mosich, at fremtiden er uvis.

- På grund af den ny erhvervsfremmestruktur må kommune med virkning fra 2020 ikke længere kan lave en kontrakt med Turisthus Nord, men er forpligtet til at løfte de kommunale turistfremmemidler ind i et kommende fælles selskab, hvis man fortsat skal have adgang til søge ind i de offentlige turistfremmemidler.

- Arbejdet med at finde en form på et nyt selskab er endnu i sin vorden, men vi satser stadig på at blive budt til bords i forhold til at være med til at forme strategien i et kommende destinationsselskab.

- Via Turisthus Nords position som Nordjyllands største og stærkeste medlemsejede turistorganisation samt hjemsted for landsdelens stærkeste danske og internationale brand ”Skagen” vil vi i bestyrelsen og vores medarbejderstab arbejde for, at vores medlemmer får størst muligt udbytte af et nyt destinationsselskab med de muligheder for udvikling og synergi, der vil ligge i selskabet, sagde Ulla Mosich.

Hun tydeliggjorde dog, at selv om kommunen skal lægge æggene i en anden rede, så vil Turisthus Nord fortsat arbejde for at udvikle turisterhvervet i Frederikshavn Kommune med lokal fremgang og forankring for øje.

- Det betyder også at vi får et større forretningsmæssigt råderum og en større bevægelsesfrihed i forhold til hvilke forretningsmæssige områder og indsatser, vi som organisation vil vægte sammen med jer medlemmer.

- De midler vi selv genererer i foreningen ”går til os selv” og de udviklings- og markedsføringsmæssige tiltag vi beslutter os medlemmer og Turisthus Nord imellem.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen for Turisthus Nord sig.

Bestyrelsen tegner sig nu således:

Formand Ulla Mosich, næstformand Jacob Thorup Larsen, Ole Hust, Signe Larsen, Brian Fabricius og Søren Mejlvang.

Suppleanter er Hanne Stokholm, Anders Engsig Ditlevsen og Bruno Rytter

Ud over de generalforsamlingsvalgte udgøres bestyrelsen af Birgit Hansen, der er udpeget af byrådet, Per Abildgaard, der er udpeget Sæby Handelstandsforening, Lars Dannervig , der er udpeget af Frederik, Thorben Pedersen , der er udpeget af Skagen Handelstandsforening, og Marianne Bredevang, der er udpeget af Erhvervsrådet

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...