Men rækker det ikke, så skal der bygges til emd flere lejligheder i blandt andet Søparken

KOMMUNEN: Vi bliver ældre og ældre i kommunen. Det skal vi selvfølgelig glæde os over.

Men det kan godt give panderynker hos dem, der skal planlægge hvor vi skal bo, når alderen trykker så meget, at vi er nødt til at flytte fra eget hjem til en kommunal institution.

Der findes mange modeller til at beregne, hvilke plejeboligbehov, vi kommer til at stå overfor, men uanset hvilke man vælger, så er der et stigende behov frem til år 2035.

Herefter falder behovet igen og det betyder, at kommunen dels skal sikre flere boliger her og nu og veje til at få dem ud af drift, når vi når efter 2035 for at undgå tomgangshusleje og lignende.

Befolkningsfremskrivningen viser, at behovet for plejeboliger vil stige mest i Frederikshavn by, og det er desuden i Frederikshavn, der på nuværende tidspunkt er flest borgere på venteliste.

Det er derfor man skal gå i gang her som det første for at få skabt flere plejeboliger

Det gør man blandt andet ved at omdanne de 48 tryghedsboliger på Ingeborgvej til plejeboliger.

Det vil koste op mod 400.000 at drive plejeboligerne, men da man på Ingeborgvej har en del ledige boliger, som

kommunen betaler tomgangsleje for kan oprettelsen af plejeboligerne delvist finansieres gennem sparet lejeudgifter.

Derudover er en del af borgerne i disse ældreboliger forholdsvis plejekrævende og dermed potentielle kandidater til en plejebolig.

Processen med at omdanne ældreboligerne til plejeboliger vil derfor være relativ kort.

Men der er grænser for hvor mange plejeboliger, man får ud af den manøvre.

Derfor skal man i gang med at finde ud af, hvad man så videre vil gøre for at rumme det behov, der vil opstå.

Hvis man ser på plejeboligenheder ud fra et driftsøkonomisk perspektiv er det mest optimalt at have 12-13 borgere i en enhed.

Så vil enhederne nemlig kunne drives inden for den nuværende normering, og der vil derfor alene være tale om anlægsudgifter. I Frederikshavn vil det være relevant at undersøge dette nærmere i forhold til eksempelvis Søparken og Abildparken.

Men det er tryghedboligerne, der i første omgang omdannes til plejeboliger.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...