Foreninger får ens vilkår og FUF og Idrætssamvirket er meget tilfreds

FREDERIKSHAVN: Med helt nye regler for tildeling af tilskud til idrætsforeninger og folkeoplysende aktiviteter bliver fordelingen af penge ikke blot simplere, den sikrer også ens vilkår for fordelingen.

Den nye ordning øger støtten til børn- og ungeaktiviteter, og samtidig lempes 25-års-reglen, der hidtil har medført en modregning i lokaletilskuddet for hvert medlem over 24 år.

Den nye folkeoplysningsordning er blevet til efter en høring blandt de eksisterende foreninger, og i et samarbejde mellem paraplyorganisationerne og politikerne.

- Med den nye ordning får vi løst mange af problemerne fra den gamle ordning. Jeg er meget glad for, at foreningernes høringssvar og paraplyorganisationernes synpunkter i den grad er blevet inddraget, siger Anders Broholm, der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Den nye tilskudsordning er omkostningsneutral, da der er fjernet en masse særordninger, så alle nu får tilskud på samme vilkår.

Det betyder blandt andet, at foreninger med både kommercielle og folkeoplysende aktiviteter skal skilles ad.

Nogle får mindre og nogle får mere end før i tilskud, men sådan vil det være, når man stiller alle lige og gør op med særordninger.

- Det er glædeligt, at der er enighed om en overgangsordning, så alle kan tilpasse sig de nye betingelser for tilskud, siger Bjarne Kvist, der er næstformand i Kultur- og Fritidsudvalget.

Med den nye ordning er der lagt op til flere midler til aktiviteter, der retter sig mod børn og unge.

Det glæder Frederikshavn Ungdomsfællesråd.

- Det er yderst positivt, at aktivitet blandt børn og unge fremover opprioriteres og støttes mere end dobbelt så meget som tidligere - og at støtteordningen gøres administrativt lettere, siger FUF-formand Henrik Carlsen.

Tommy Thomsen, der er formand for Idrætssamvirke, er meget tilfreds med lempelsen af 25-års-reglen.

- Idrætssamvirket glæder sig over, at vi nu efter mange års tilløb får lavet en tilskudsordning, der gør op med forskelsbehandlingen af foreningslivet, og hvor toppen bliver taget af de værste virkninger af 25-års-reglen, siger Tommy Thomsen.

Han er også tilfreds med etableringen af tre puljer til henholdsvis visioner, transport og talentudvikling.

- Arbejdet med talentudvikling kræver flere ressourcer, og vi ser den nye Talentpulje som en mulighed for foreninger med de højst rangerende udøvere for at søge dækning for nogle af deres ekstraordinære omkostninger, siger formanden for Idrætssamvirket.

Formanden for Folkeoplysningsudvalget, Steen Jensen, er tilfreds med, hvor stor indflydelse høringssvarene har haft på den nye folkeoplysningsordning. Han er også meget tilfreds med prioriteterne.

- Jeg glædes over, at aktivitetstimetallet i den nye ordning nærmest fordobles og får førsteprioritet, og at der også fremover kan udbetales til sociale aktiviteter, siger formand Steen Jensen.

Ordningen fremlægges i forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets møde 15. august, herefter skal vedtages i udvalget og byrådet.

Der er dialogmøde med foreningerne om den nye ordning den 27. august.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...