Frederikshavn bruger 1243 kroner årligt pr. indbygger på sports- og fritidstilbud, men mange af pengene går til mursten

KOMMUNEN: Foreningslivet blomstrer, og flere steder i landet bliver der på daglig basis trænet fodbold på det lokale baneanlæg eller spillet håndbold i lokalforeningens hal.

Det høje aktivitetsniveau understøttes i høj grad af de danske kommuners økonomiske tilskud til borgernes sports- og fritidsaktiviteter, som ifølge tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet er stigende.

Her fremgår det nemlig, at landets 98 kommuner i gennemsnit har øget deres forbrug på sport og fritid med 186 kroner per borger siden 2007, hvor kommunalreformen trådte i kraft, svarende til en stigning på 18 procent.

I 2019 står kommunerne således til i gennemsnit at bruge 1.235 kroner per borger, og det overgår sidste års rekord, som lå på 1.229 kroner per indbygger.

Frederikshavn placerer sig akkurat lige over gennemsnittet med 1243 kroner pr. indbygger og er i Nordjylland den kommune, der leverer fjerdeflest penge til klubaktiviteterne eller 8 kroner højere end gennemsnittet af landets øvrige 98 kommuner.

- Men når afsættet er, at pengene primært bliver anvendt til sports- og fritidsaktiviteter, så er det en sandhed med modifikationer, siger formand for Idrætssamvirket Tommy Thomsen på bestyrelsens vegne.

- For sandheden er også at Frederikshavn Kommune anvender en stor del af midlerne til at yde driftstilskud til idrætsanlæg der ikke er ejet af kommunen.

- Disse fondsejede og selvejende idrætsanlæg afholder alle omkostninger herunder energi, forsikring og ydelser på lån.

- Disse driftsomkostninger er ikke medregnet i de kommunalt ejede anlæg, da de afholdes af andre udvalg og er således ikke indeholdt i nøgletallene for sport og fritid. Ogd et er her at tallene set under et bliver misvisende, siger formanden.

- De mange kommuner der primært har kommunalt ejede idrætsanlæg afsætter således ikke penge til ”mursten” i driften, men alene til aktiviteter til børn og unge som påvirker deres nøgletal, hvilket derved giver et misvisende billede når man sammenligner kommunernes udgifter/nøgletal.

Hvis man dykker ned i de omtalte nøgletal for sport og fritid og ser på hvordan tilskuddene i Frederikshavn Kommune har udviklet sig de seneste 10 år er støtten faldet med 11,8% i faktiske tal og hvis der korrigeres for pristallet er tilskuddene faldet med hele 25,2%.

- Fra Idrætssamvirket side håber vi at byrådet vil tage alle faktorerne med i deres betragtninger når det kommende budget skal vedtages, siger formand Tommy Thomsen på bestyrelsens vegne.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...