Der er store kommunale forskelle på, hvor udsatte og fattige børn og unge er

FREDERIKSHAVN: Flere og flere børn risikerer at få en svær start på livet. Men der er stor forskel på, hvor udsatte børn og unge er og hvor mange fattige børn, hver enkelt kommune skal agere i forhold til.

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har sat tal på de udsatte børn og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har set på antallet af fattige børn.

Og tager vi de fattige børn først så placerer Vendsyssel sammenlagt lige lidt over middel med 6 procent fattige børn i Frederikshavn og Hjørring og 6,2 procent i Brønderslev.

Højdespringer er Lolland med over 10 procent og lavest ligger Rebild med 3,3 procent.

En opvækst i fattigdom indebærer for mange børns vedkommende betydelige afsavn i forhold til bl.a. fritidsaktiviteter, vintertøj og muligheden for sociale aktiviteter som børnefødselsdag eller lejrskole.

Men børnefattigdommen har ikke kun konsekvenser her og nu.

Flere studier viser, at fattigdom i opvæksten har langvarige og tunge konsekvenser for børn.

Bare ét år i fattigdom i opvæksten mindsker børns chancer for at for få en uddannelse og stifte familie.

Samtidig øger det risikoen for et voksent arbejdsliv med lavere løn og en dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet. Børnefattigdom har derfor også negative langsigtede samfundsøkonomiske konsekvenser.

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har undersøgt, hvor udsatte børn og unge er i de enkelte kommuner. Det har de vurderet ud fra, hvor lang en uddannelse, deres forældre har taget, hvor mange penge de tjener, og om forældrene har et job. Derudover har de også undersøgt, om børnene vokser op med en eller flere forældre.

Denne undersøgelser placerer Frederikshavn med flest udsatte børn i Vendsyssel efterfulgt af først Hjørring og siden Brønderslev.

Altså et andet udfald end vurderingen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Men har forældres indkomst, tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelse noget med børnene at gøre?

Både ja og nej, mener Mette Lausten, der er seniorforsker ved VIVE, og som har været med til at udarbejde rapporten.

Er et barn udsat, bare fordi forældrene ikke har et job eller en uddannelse?

- På den ene side kan man sige, at det ikke er et spørgsmål om at være udsat, bare fordi ens mor ikke har en uddannelse. Men det går det så hen og bliver alligevel, siger Mette Lausten.

- Gennem hele rapporten kan vi se, at børn, der er udsatte i forhold til forældrenes socioøkonomiske ressourcer, halter bagud i forhold til ikke-udsatte børn, når det kommer til blandt andet skolegang, karakterer, sociale relationer, trivsel og sundhed, siger hun.

- Det afspejler sig i det niveau, de unge er på, sammenlignet med alle andre unge, når de står ved overgangen til voksenlivet og skal vælge uddannelse, beskæftigelse og bosætning. Alle fattigdomsundersøgelser viser, at det har en markant indflydelse på børnenes egen indkomst og beskæftigelsesmuligheder som voksne, forklarer hun.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...