Fiskeri LAG Nord har smidt trawlet ud efter flere tilskud

VENDSYSSEL: FiskeriLAG Nord holdt forleden generalforsamling.

Her kom formanden Svend Bjørnager ind på et evalueringsmøde i bestyrelsen, hvor der bl.a. blev påpeget, at Fiskeri LAG Nords formand skal fortsætte sin indsats for nationalt at pege på vigtigheden af, at der kommer mere fokus på det faktum, at det er i de 2 nordjyske kommuner, at langt de fleste arbejdspladser indenfor maritime virksomheder; overhovedet findes – og således også rimeligt, at en større andel af støttemidlerne kommer netop til de 2 nordligste kommuner.

Bestyrelsen består af 15 borgere og politikere fra både Hjørring og Frederikshavn kommuner samt fra Region Nordjylland.

Formanden berettede også om, at foreningen i den nuværende program-periode – 2016-2018 har indstillet tilskud til i alt 10 maritime virksomheder med kr. 6 millioner, og at dette har skabt investeringer for i alt kr. 38 millioner i de to kommuner.

I 2018 har bestyrelsen indstillet i alt 4 projekter til tilskud; og også 4 projekter har afsluttet projektfasen i 2018 og har fået tilskud udbetalt fra Erhvervsstyrelsen, efter formanden har besigtiget projekterne, og de indsendte slutrapporter er godkendte.

Et fokus der også har været afgørende for, at FLAG Nord i september 2018 afholdt møde med nordjysk valgte folketingspolitikere og borgmester fra Frederikshavn kommune; hvor flere projekter blev besøgt, og der var god dialog om, hvad støttekronerne kan bidrage med i det nordligste Nordjylland.

I forbindelse med generalforsamlingen blev Løkken Fiskeriforenings isværk besigtiget.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, mens de politisk udpegede deltager i arbejdet i det omfang de bestrider deres politiske hverv i kommuner eller regionsråd. Der var på generalforsamlingen genvalg til Svend Bjørnager, Henrik Ussing Lynge, Hans Frejlev, Jan Rams og Per Faurholt, mens suppleant Jørgen Laursen indtrådte i bestyrelsen og Jørgen Jacobsen, Jens Arp Nielsen samt Jan Woller blev valgt som suppleanter.

Generalforsamlingen genvalgte revisor Carl Lauritsen og bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med genvalg til næstformand Claus Hjørne Pedersen og kasserer Jan Rams.

Foreningen har i 2019 anvendt alle midler til støtte og forventer fra december 2019 at åbne for ansøgninger til bestyrelsesmødet i januar 2020.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...