NT vil gøre det lettere for kunderne

KOMMUNEN: NT har indledt et samarbejde med Nordic Infrastructure om opstilling af pakkebokse på togstationerne.

Dermed får nordjyderne let adgang til at hente deres pakker, når det passer dem.

Pakkeboksene er blot første skridt på vejen til at gøre de trafikale knudepunkter til attraktive samlingspunkter for nordjyderne.

I første omgang placeres pakkebokse på togstationerne i blandt andet Skagen og Aalbæk. Initiativet skal gerne medvirke til at gøre dagligdagen lettere for nordjyderne.

- I en travlt hverdag hvor tiden er afgørende, så er det meget belejligt at kunne hente sin pakke, når man tager til og fra arbejdet. Det sparer tid, og gør det lettere at få hverdagspraktikken til at gå op. Derfor håber vi også, at nordjyderne vil tage godt imod initiativet, siger Mette Henriksen, salgs- og kundechef hos NT.

I takt med at de forskellige billetter og kort er blevet digitaliseret i den kollektive trafik, så er NT salgsstederne på stationer og terminaler blevet lukket ned, og det har resulteret i, at stationer og terminaler ikke har samme liv og flow som tidligere. Opstillingen af pakkeboksene forventes at give mere liv på stationerne og er samtidig første skridt på vejen i en gennemgribende fornyelse af busterminaler og stationer i Nordjylland.

- Vi har de sidste par år arbejdet på at udvikle et helt nyt koncept for vores trafikale knudepunkter. Vi har valgt at gribe det lidt utraditionelt an forstået på den måde, at vores knudepunkter ikke kun er et sted, hvor vores kunder kan komme fra A til B. I stedet har vi arbejdet konsekvent med ideen om at skabe et multifunktionelt område, hvor den kollektive transport naturligvis er i fokus, men samtidig skal der skabes rum for andre aktiviteter såsom rekreative områder og pop-up boder, som eksempelvis kan være drevet af borgere i lokalområdet, siger Mette Henriksen.

I arbejdet med et nyt designkoncept – kaldet NT-båndet - for busterminaler og togstationer har det været centralt at inddrage kunderne for at få mere viden om erfaringer med de nuværende tilbud og viden om kundernes behov. Erfaringerne viser, at mange kunder føler sig utrygge ved deres ophold på busterminalerne. De oplever ubehagelig og asocial opførsel fra andre, der benytter busterminalen til andre formål end ophold i forbindelse med den kollektive trafik. Det resulterer ofte i hærværk og problemer med at opretholde et acceptabelt serviceniveau for terminalernes faciliteter.

Fremtidens terminaler skal rumme mange funktioner og fungere som knudepunkter i borgernes hverdagsliv. Ud over at være knudepunkt i den kollektive trafik er det her, du henter dine pakker, oplader din el-bil eller køber en sandwich til din tur. De nye multifunktionelle knudepunkter understøtter NTs nye forretningsplan, som bl.a. har fokus på at skabe lokal forankring og indgå samarbejder med nye NT partnere.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...