Dansk Afghansk Humanitære forening har skaffet møbler fra skoler i Frederikshavn Kommune og sendt dem til en landsbyskole

FREDERIKSHAVN: Genbrug af skolemøbler fra Frederikshavn og resten af Danmark i Afghanistan fremmer undervisningskvaliteten og bevirker at flere børn kommer i skole.

Det fortæller Sayed Olawi fra Foreningen DAHF, Dansk Afghansk Humanitær Forening, som har base i Frederikshavn Kommune.

DAHFs begyndte at hjælpe Sultan Ahmad Faiz-skolen, som er en pigeskole, med møbler og computerudstyr for tre år siden, og man samler stadig ind for at hjælpe børn med at få en bedre skolegang.

Hjælpen går til Dizaq og Qasr Anbia, som er to mindre landsbyer på næsten 6000 indbyggere, som ligger 30 km syd fra Herat byen i Afghanistan.

Nyt med piger i skole

For 6-7 år siden var der ingen skolemuligheder for pigerne i nærheden af byerne. Det var kun nogle ganske få piger, som kunne gå i en skole, der lå meget langt væk fra området.

Områdets befolkningsflertal var analfabeter. Hvis en af beboerne fik et brev, så måtte man gå rundt for at finde nogen, som var i stand til at læse brevet for dem. Arbejdsmulighederne i området var meget ringe, så mange unge mennesker tog til Iran for at arbejde.

- I dag er der i enhver familie en, der kan læse og skrive. Befolkningens økonomi er blevet bedre og pigerne får mulighed for at starte i en skole i nærheden af hvor de bor. Og en vigtig person bag pigeskolen i Afghanistan er Sultan Ahmad Faiz, forklarer Sayed Olawi, der selv er flygtet til Danmark fra Afghanistan.

Sultan Ahmad Faiz er bosat i Holland. Han flygtede selv fra Afghanistan for ca. 20 år siden. Han har samlet penge ind sammen med sine hollandske venner og bygget en skole til piger beliggende i mellem de to landsbyer Dizaq og Qasr Anbia og skolen er opkaldt efter ham.

Sultan Ahmad Faiz er også en af Sayed Olawis gode venner, og det var gennem det projekt, at den lokale afghanske forening her i Frederikshavn begyndte at samle ind.

Faiz’ indsamling havde nemlig sine begrænsninger, og der var desværre ikke råd til at udstyre skolen med det nødvendige udstyr – borde, stole, pc’er osv.

Sad på tynde tæpper

På skolen måtte eleverne af denne grund sidde på jorden på enten tynde tæpper eller papstykker. Dette havde desværre den ulempe, at pigerne fik ondt i benene og nogle af dem blev syge af at sidde på den hårde og kolde jord. I sidste ende kunne dette betyde, at eleverne så holdte sig væk fra skolen.

- Vores forenings sydpartner OlAWI (Organization For Local Assistance Wellbeing and Improvement) lavede en kontrakt med skolen, hvor de lovede at hjælpe skolen med genbrugs-skolemøbler samt udstyre et tomt computerrum med 10 brugte computere.

- Til gengæld skulle skolen så sørge for at alle pigerne i de to nævnte landsbyer kom til at gå i skole. Og udover dette skulle skolen starte et kursus for de af elevernes forældre, som er analfabeter, forklarer Sayed Olawi.

I dag har skolen møbler og eleverne sidder pænt og bliver ikke længere trætte i benene og syge af at sidde på det kolde og hårde gulv. I stedet kan eleverne nu koncentrere sig fuldt ud om deltagelsen i undervisningstimerne.

Det er første gang pigerne sidder bag en computer og arbejder med dem, og man kan tydeligt se deres glæde og engagement. Pigernes interesse for computer-undervisningen er så stor, at de meget gerne bruger fritiden på at arbejde på computeren, når ikke de har andre huslige pligter at udføre.

- Vi er i DAHF meget glade for dette stykke arbejde, som er med til at bringe glæde, forbedre undervisningen og dermed indgå i dannelsen af en strålende fremtid for disse piger, pointerer Sayed Olawi.

I dag er skolen helt fyldt op med elever. Der går 700 elever på skolen, som beskæftiger i alt 16 lærere, 5 frivillige lærere og 3 kontor medarbejdere. Forældrene i lokalområdet er også opsat på at sende deres børn i skole og at samarbejde med skolen.

At fremme uddannelsen blandt især kvinder er en af DAHF’s og OLAWIS mærkesager.

- Vores projekt har en positiv indvirkning på pigernes liv fordi prioriteringen af deres uddannelse, giver muligheder for at undgå tvangsægteskab, forklarer han.

Afghanistan er et traditionelt samfund og familien spiller en stor rolle i de unges indgåelse af ægteskab. I nogle egne bliver pigerne gift uden at se og kende drengen de skal giftes med. En belæst pige har evnen til at tale med sine forældre om sin fremtid og kan sige nej til et tvangsægteskab.

Ligestilling i ægteskabet

De piger, som har gået i skole og har uddannelse respekteres mere i ægtefællens familie. Man lytter mere til hendes ideer og meninger og undgår blandt andet også vold og mishandling af kvinden.

Da DAHF begyndte med at hjælpe skolen troppede mange elever op i skolen. Skoleledelsen blev nødt til at ansætte flere lærere og en ekstra computerlærer.

- Pigerne er optimistiske omkring fremtiden, og glæder sig ved tanken omkring muligheden for at få job i fremtiden, i stedet for at være hjemmegående.

Dansk Afghansk Humanitær Forening har sat som betingelse for at hjælpe skolen, at skoleledelsen og forældrene skal sørge for, at alle pigerne i distriktet kommer til at gå i skolen.

Endelig har man et ønske om skoleledelsen på den dansk støttede skole motiveres til at oprette kurser til voksne analfabeter i området, som kan lære dem at læse og skrive.

Hvis du vil vide mere om projektet så kan Dansk Afghansk Humanitær Forening kontaktes via Sayed Olawi på mobil 53574065, og mailadresse sayedolawi@yahoo.dk

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...