HJÆLP: Mere end 350 virksomheder har de talt med hos Erhvervshus Nord

Erhvervshus Nord er i gang med at kontakte lokale virksomheder i Frederikshavn kommune. Flere brancher er helt i rød, andre forventer en forværring i en kommende tid og nogle få brancher går fri af konsekvenser.

Mere end 350 virksomheder har Erhvervshus Nord talt med i den seneste uge, hvor de er i gang med at kontakte virksomheder i kommunen, og mange virksomheder ringer ind til deres hotline. Det er ikke overraskende, at virksomhederne i rød zone er dem indenfor detail og oplevelsesøkonomi, som mærker et direkte og drastisk fald i omsætningen her og nu.

- Jeg har talt med mange virksomheder, der over en nat har mistet 100 procent af deres omsætning. Det er meget akut og voldsomt, og folk er naturligvis meget berørte. Virksomhederne bruger i øjeblikket ressourcerne på at få styr på de forskellige hjælpetiltag, og her kan vi bidrage med et overblik over ordningerne og vejlede dem i, hvor de skal henvende sig for at få konkret rådgivning, fortæller Birgitte Christensen, erhvervskonsulent for oplevelsessporet i Erhvervshus Nord.

Også dele af fiskeriet er hårdt ramt. Det er særligt den af fiskeriet, som fanger og leverer til restaurationsbranchen, hoteller og krydstogt. Fx er prisen på jomfruhummere på 14 dage faldet med over 50 procent. Det betyder, at fiskerne ikke kan dække omkostningerne ved at sejle ud at fiske dem.

Andre brancher er i såkaldt gul zone, hvor dele af deres forretning er ramt – eller de forudser, at de snart vil begynde at mærke konsekvenser af Covid-19. Det er bygge- og anlægsbranchen – den del af byggeriet, som har privatpersoner som hovedkunder, mærker en brat opbremsning, mens den del af byggeriet, der er i gang med større projekter, ikke har mærket effekten endnu, men de forventer at aktiviteten vil falde i løbet af det næste halve år. Den del af byggeriet har bedre tid til at tilpasse sig.

Virksomheder med industriel fremstilling, som er afhængige af forsyninger fra udlandet eller har en stor udenlandshandel er også i gul zone. De ordreproducerende virksomheder med mange eksportaktiviteter er hårdt ramt. De må trække deres ansatte hjem fra deres kontorer rundt om i verden, og det sætter forretningen de steder helt i stå.

Den maritime branche mærker også en afmatning på nogle af deres forretningsområder, men rederier aflyser dokninger, og der vil komme en større negativ effekt i løbet af en måneds tid.

Alle er meget optagede af krisen, og hvor hårdt den kommer til at ramme dem. De maritime virksomheder siger, at de stadigvæk har ordrer, men de kan se, at afmeldingerne begynder at komme. I løbet af de næste 14 dage regner de med, at de vil se flere hjemsendelser af ansatte. International shipping er stort set gået i stå, og rederierne har ingen likviditet. De holder derfor på pengene, og investerer ikke i reparationer og vedligehold i så usikker en situation, siger Per Frank Hansen, erhvervskonsulent for det maritime spor i Erhvervshus Nord.

Brug tiden på omstilling

De virksomheder, der er blevet beordret lukket eller har mistet alle kunder, står i en meget voldsom situation. Virksomheder, der befinder sig i gul zone, kan med fordel bruge tiden på at omstille sig til et lavere marked og få tilpasset udgifterne til de lavere indtægter.

Virksomhederne skal se på, hvordan de med forventede lavere indtægter kan ramme en nulpunktsomsætning, hvor indtægterne kan dækker udgifterne. De skal lave en forventningsprognose til, hvordan omsætningen vil udvikle sig det kommende år og så begynde at tilpasse sine udgifter ved at opsige abonnementer, komme ud af serviceaftaler og i værste tilfælde at afskedige medarbejdere. Går man i gang med dette rettidigt, kan man afbøde et væsentligt potentielt underskud, siger Niels Bay Christensen, erhvervsdirektør i Erhvervshus Nord.

Virksomheder i grøn zone er endnu ikke ramt og bliver formentlig ikke ramt i nævneværdig grad. Det er virksomheder i brancher som medicin og industriel fremstilling til specifikke brancher fx underleverandører til vindmølleindustrien. Her er det kun ændringer i logistikken, der forventes at påvirke aktiviteten.

Der er i igangsat flere forskellige erhvervsinitiativer til at holde hånden under de virksomheder, som er hårdest ramt. Erhvervshus Nord oplever, at mange har svært ved at overskue og sammenholde de forskellige initiativer i forhold til deres konkrete forretning.

Der kommer løbende opdateringer og nye initiativer, og vores virksomheder er generelt usikre på, hvad der gælder for dem. Her vejleder vi dem og give overblik over de forskellige muligheder, som findes, så man så vidt muligt kan undgå fyringer og lukninger. Der er fx mulighed for lønkompensation eller efteruddannelse med løntabsgodtgørelse. Vi sidder klar til at vejlede virksomhederne, siger Niels Bay Christensen.

Virksomheder kan ringe til Erhvervshus Nord på telefon 92 26 26 26. På Erhvervshus Nords hjemmeside finder man også en oversigt over de forskellige initiativer. Man kan som virksomhed også følge udviklingen på virksomhedsguiden.dk

Om Erhvervshus Nord

Erhvervshus Nord er et erhvervskontor, der drives af de tre erhvervsforeninger i Frederikshavn, Skagen og Sæby, som til sammen har omkring 570 medlemsvirksomheder, og Frederikshavn Kommune, der yder økonomisk støtte. Husets specialiserede konsulenter yder rådgivning og sparring til virksomheder og iværksættere og samarbejder med en bred vifte af aktører både lokalt, nationalt og internationalt for at udvikle erhvervslivet. Målet er at skabe økonomisk vækst, vækst i beskæftigelsen og vækst i kompetenceniveauet. Læs mere på www.erhvervshusnord.dk

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...