KOMMUNEN: Der var rekord stor deltagelse i Jobmessen i Arena Nord 13. marts. Nu viser en rundspørge blandt de 55 deltagende virksomheder, at messen i år har resulteret i 90 jobmatch mod 60 match i 2018. Det nye Jobbarometer viser, at efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft fortsætter. 36 procent af de 502 virksomheder, der har bidraget til Jobbarometeret forventer at ansætte flere folk i 2019

Det går godt i erhvervslivet i Frederikshavn kommune. Virksomhedernes efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft er stor. Blandt de 502 virksomheder, der har bidraget til det nye Jobbarometer, forventer 36 procent, at de om et år har flere ansatte end i dag. Størst fremgang forventes inden for metalindustrien, energi, miljø og støtteerhverv samt fødevarer og støtteerhverv, og virksomhederne er på udkig efter både faglært og ufaglært arbejdskraft. Der er særlig efterspørgsel på bl.a. håndværkere, kleinsmede, CNC operatører, industriteknikere og social- og sundhedsassistenter, og der er en del jobåbninger for ufaglærte fx inden for hotel og restauration, byggeriet og industrien – særligt fiskeindustrien. Samlet set forventer virksomhederne i omegnen af 1.500 jobåbninger frem mod 2020.

”Vi kan tydeligt se, at der er en rød tråd i forhold til virksomhedernes interesse for at deltage i kommunens Jobmesse 13. marts, og det billede, som det nye Jobbarometer tegner. Virksomhederne har jobåbninger for alle typer jobsøgende – både til job på 37 timer, til fleksjob og til job på færre timer. I jobcentret anvender vi Jobbarometeret i vores arbejde for at hjælpe ledige og sygemeldte borgere til beskæftigelse, der hvor virksomhederne har jobåbninger. På Jobmessen møder virksomheder og jobsøgende hinanden, og det lykkedes i år at lave endnu flere match end på vores første Jobmesse i 2018,” siger Mette Krog, jobcenterleder, Frederikshavn Kommune.

Direkte rekruttering virker

Verisure er en af de virksomheder, der havde succes med at rekruttere nye medarbejdere på Jobmessen. Virksomheden var med på Jobmesse for første gang, og de er med igen næste år:

”Vi er hele tiden på udkig efter nye kandidater, og vi kan slet ikke rekruttere de folk, vi har brug for. Derfor er vi rigtig glade for at blive opfordret til at deltage med en stand på Jobmessen. Vi var repræsenteret med tre mand, og vi var beskæftigede konstant. Det var positivt at opleve, hvor imødekommende og nysgerrige deltagerne var. Vi fik omkring 40 ansøgninger med fra jobmessen og inviterede 14-15 af ansøgerne til jobsamtaler. Af dem har vi ansat tre kørende salgskonsulenter. Med det udbytte skal vi helt sikkert være repræsenteret på Jobmesse 2020 i Frederikshavn,” siger Brian Hedemann, regionschef, Verisure.

Opkvalificering

Jobcentret i Frederikshavn kommune har oprettet en Task Force inden for metal, bygge- og anlæg, turisme og SoSu-området for at være helt tæt på områdets virksomheder.

”I vores Task Force fortæller virksomhederne inden for de forskellige brancher, hvad det er for kompetencer, de har brug for, og vi indgår aftaler med erhvervsskolerne om at uddanne den ledige arbejdskraft i forløb, der er skræddersyede efter virksomhedernes behov. Hovedparten, der følger disse opkvalificeringsforløb, ender i job. Nogle finder endda beskæftigelse, før de har fuldendt uddannelsen,” siger Mette Krog, jobcenterleder, Frederikshavn Kommune.

Fakta

Jobbarometer 2019 er det femte i rækken og er udarbejdet af Jobcenter Frederikshavn, Jobcenter Hjørring, Jobcenter Brønderslev og Jobcenter Jammerbugt. De fire jobcentre har interviewet 1.493 virksomheder om deres forventninger til antallet af medarbejdere fordelt på brancher og stillingsbetegnelser de kommende 12 måneder. I alt 502 virksomheder i Frederikshavn kommune har deltaget i interviewene, som blev gennemført i perioden ultimo november 2018 til primo februar 2019.

Spørgsmålene

Virksomhederne har svaret på følgende:

1. Hvilken type medarbejdere de har ansat?

2. Hvor mange de ansat i dag?

3. Hvor mange de forventer at have ansat om 12 måneder?

4. Hvor mange ledige stillinger de forventer at skulle besætte det kommende år?

Virksomhederne er også blevet spurgt om deres behov for at ansætte lærlinge, og om hvilke områder de fremover forventer rekrutteringsvanskeligheder.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...