Nyt rør leder vand ud i Skagerrak

KOMMUNEN: Det rensede spildevand fra Skagen skifter hav til efteråret, hvor en ny udløbsledning fra renseanlægget på Buttervej skal lede vandet ud i Skagerrak.

Ledningen erstatter den nuværende ledning, der har udløb til Kattegat.

- Den nuværende udløbsledning har ikke den nødvendige kapacitet til fremtidige aktiviteter på havnen. Derfor har vi fundet en ny løsning, som også tager højde for, at der kan komme nye virksomheder med højt vandforbrug til Skagen, siger Erik Kyed Trolle, der er formand for Frederikshavn Forsyning.

Den nye ledning skal gå fra renseanlægget på Buttervej og ud til Skagerrak, hvor den på landområdet vil få en længde på 1.000 meter.

Her vil den blive gravet ned langs Buttervej og Højen Fyrvej.

Også til havs vil ledningen have en længde på 1.000 meter, hvor den vil være placeret på 10 meters dybde.

Anlægsarbejdet vil give langt færre gener end at etablere en ny ledning med større kapacitet ved den nuværende lednings placering.

Prisen er ca. 20 millioner og det er ifølge Erik Kyed Trolle en god investering for at sikre den fremtidige erhvervsudvikling på Skagen Havn.

- Skagen har Danmarks største fiskerihavn, og den kan kun udvikle sig, hvis vi har helt styr på håndteringen af spildevandet. Den nye ledning er samtidig med til at fremtidssikre afledningen af det rensede spildevand, siger Erik Kyed Trolle.

Også for Skagen Havn er muligheden for øget produktion og vækst en væsentlig faktor:

- Skagen Havn ser en opgradering af de nuværende spildevandsfaciliteter som en styrkelse for erhvervslivet på havnen. En ny spildevandsledning med større kapacitet kan være med til at understøtte øget produktion og vækst ved de eksisterende virksomheder såvel som nye virksomheder indenfor fiskeindustri.

- Der ses derfor at være en god relation mellem den kommende opgradering og den tiltrækningsstrategi, der er udarbejdet ved Skagen Havn, lyder det fra administrerende direktør for Skagen Havn, Willy B. Hansen.

Arbejdet bliver udført af entreprenørfirmaet Zøllner A/S og forventes afsluttet ultimo 2020.

Der vil dog ikke blive arbejdet i perioden juni – august af hensyn til naturen og byens turisme.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...