Alle politikerne er med i forliget

FREDERIKSHAVN: Politikerne i Region Nordjylland indgik onsdag aften et budgetforlig.

Økonomiaftalen for 2019 gav Region Nordjylland et råderum på ca. 80 mio. kr., hvoraf de 75 mio. kr. allerede var dedikeret til forventede stigninger i medicinudgifterne.

Derudover har der været behov for at lave omprioriteringer i størrelsesordenen 120 mio. kr. for også at kunne finansiere nye tiltag.

- Det har gjort det svært at få enderne til at nå sammen, for der er ingen tvivl om, at økonomien er vores største udfordring, men det glæder mig at et samlet regionsråd har taget ansvar, siger Ulla Astman.

For forligspartierne er det vigtigt, at de økonomiske midler går direkte til patienternes behandling. Man har derfor valgt at finde nogle af de nødvendige besparelser på bl.a. patienternes befordringsgodtgørelse og administration.

Forligets overskrift, "fælles løsninger for bedre sundhed", signalerer en tro på, at fælles løsninger på tværs af hospitaler, de nordjyske kommuner og almen praksis kan være med til at sikre fortsat udvikling omkring kvalitet, tilgængelighed og bedre ressourceudnyttelse.

- Dermed kan vi løfte udviklingen af "det nære sundhedsvæsen" til nye højder. Vi er allerede godt i gang med at sætte strøm til flere løsninger, der flytter sundhedsvæsnet tættere på den enkelte patient. I 2019 forstærker vi indsatserne, blandt andet med ansættelse af sygeplejersker, som skal sikre smidige overgange i patientforløbene mellem hospital, kommuner og almen praksis, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Et af de områder, hvor der sættes midler af til en fælles løsning er indenfor det akutte/medicinske område, hvor der har været en uhensigtsmæssig høj belægning. Derfor afsættes der midler til at øge normeringen på de akutte og medicinske områder på hospitalerne, som er særligt presset. Derudover etableres der en fælles regional visitation af akutte patienter.

- Vi har forhåbninger til, at disse tiltag kan skabe endnu bedre rammer for at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af regionens samlede sengekapacitet, ligesom der for almen praksis er sikret én indgang, når patienter skal indlægges, siger Ulla Astman.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...