Kun et beskedent merforbrug i 2019-regnskabet

NORDJYLLAND: Region Nordjylland forventer et 2019-regnskab, der er tæt på balance.

Der er ganske vist et forventeligt merforbrug på 16 millioner, men det er tæt på økonomisk balance i et samlet sundhedsregnskab for drift på 11,7 milliarder.

- Det er en bunden opgave for regionen at få økonomien til at hænge sammen, og derfor glæder jeg mig over, at vi i 2019 rammer så tæt på skiven, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

I 2019 er budgetoverholdelse blevet udfordret undervejs.

Den demografiske udvikling skaber et pres på alle sundhedsudbuddene.

Det har været et vilkår for alle områder i regionen, hvor ledelse og medarbejdere igennem hele året har arbejdet ihærdigt på at løse opgaverne indenfor de udstukne rammer.

Særligt på Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland har økonomien undervejs i 2019 været udfordret, hvor bl.a. stigende efterspørgsel på sundhedsydelser og stigende udgifter til medicin har lagt et pres på økonomien.

Det har bl.a. resulteret i, at der løbende gennem 2019 har der været igangsat handleplaner for at få de økonomiske ender til at nå sammen, og de er i høj grad medvirkende til, at regnskabet nu er tæt på at balancere.

- Vi har bl.a. set på Aalborg Universitetshospital, at man trods store udfordringer er lykkedes med at få regnskabet til balancere, og vi oplever også, at Regionshospital Nordjylland viser tegn på, at det går den rigtige vej.

I psykiatrien er der et stigende antal henvisninger, men man holder sig stadig inden for budgettet. Alt sammen viser mig, at ledelser og medarbejdere har ydet en stor indsats for at komme i mål, siger Ulla Astman.

I den samlede økonomi på sundhedsområdet kan der i løbet af 2019 konstateres en række opmærksomhedspunkter, som skal følges tæt i 2020.

- Vi kan konstatere, at udgifterne til særligt til den medicin, der udleveres via apotekerne på tilskudsområdet, pludselig stiger voldsomt i sidste del af 2019.

- Det har vi kunnet imødegå ved faldende udgifter andre steder i regnskabet.

- Men det er noget, vi skal følge ekstra tæt i 2020, da det ellers vil kunne presse den samlede budgetoverholdelse også i 2020, siger Ulla Astman.

Desuden mangler regionerne fortsat de endeligt opgjorte regninger på de behandlinger, som regionerne udfører for hinanden. Det skyldes, at Sundhedsdatastyrelsen endnu ikke har kunnet levere det forudsatte datagrundlag som følge af en forsinkelse i implementering af det nye Landspatientregister.

- Det giver selvsagt nogle udfordringer, så samhandelsområdet er ligeledes et område, vi er meget fokuserede på at følge med i, så snart det bliver muligt.

- Men vi vil helt sikkert forvente en vis forståelse fra de centrale myndigheder, såfremt det giver lidt slør i vores økonomistyring, når det er staten selv, der ikke kunnet levere brugbare data, siger Ulla Astman.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...