Parken skal invitere til liv, leg og ophold i midtbyen, på alle tider af døgnet, hele året rundt

KOMMUNEN: Frederikshavn Kommune er i gang med en større omdannelse af Frederikshavn midtby, hvor Rådhusparken bliver et naturligt samlingspunkt med plads til alle.

Et af de store trækplastre bliver legeområdet i parkens centrum, der skal indrettes for både helt små - og for større børn.

Parken bliver et grønt åndehul midt i byen med noget at byde på for alle byens borgere og turister.

Legezonen for de mindste giver blandt andet vuggestuer og dagplejere mulighed for at gøre ophold, spise madpakker og lege på legeplads, når de skal på tur i byen eller på biblioteket.

- Og samtidig bliver den anden del af legeområdet indrettet til leg, aktivitet og udfoldelse for større børn, siger Jacob Børresen, projektleder i Ejendomscenteret, Frederikshavn Kommune.

Stena Line og Frederikshavn Havn har været med til at sætte præg på legepladsen med en flot gave i forbindelse med sidste års købsstadsjubilæum.

Der bliver et klart maritimt tema for hele legeområdet med reference til byens DNA som havne-, kyst- og industriby.

Arbejdet med at forny Rådhusparken løber i tre faser, hvor den første blev afsluttet sidste år med etableringen af den nye parkeringsplads.

Legeområdet indgår som en del af fase to – og er nu sendt i udbud.

Park og Vej starter sideløbende op på anlægsarbejdet med nye belægninger og grønne arealer ved stiforbindelsen og den nu nedlagte parkeringsplads.

Arealet ved Rådhusparken var indtil 1960’erne byens remise, hvor Sæbybanen havde endestation.

- Til at binde parken sammen etablerer vi et identitetsskabende element, som navngives Remisen, og som på én gang samler, skaber liv og danner ramme for oplevelser i byen.

- Her er opholdsmuligheder, legefaciliteter og en lille scene. I aftentimerne lyssættes Remisen, så den skifter karakter. Den skaber plads til markeder og udstillinger – og giver udsigt til alle aktivitetszoner, siger Jacob Børresen.

Remisen bliver gennemført som sidste del af fase to, hvorefter den tredje fase igangsættes.

Den tredje fase involverer den sydligste del af parken, og bliver indrettet som ungezone.

Det ventes at udgifter i forbindelse med fase 2 ender i omkring 6 millioner kroner.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...