Forlader Kunstmuseets bestyrelse på grund af teknikalitet

FREDERIKSHAVN: Klaus Rödel - mangeårig formand og en af Frederikshavn Kunstmuseums fædre - forlader netop formandsposten i utide.

Baggrunden er teknisk - og ikke et udtryk for et ønske om at forlade roret for det kunstskib, han har styret sikkert gennem en menneskealder.

men uanset den formelle ændring, så vil Klaus Rödel fortsat stille sin enorme viden, erfaring og kunstforstand til rådighed for museet og dets bestyrelse.

Med en uformindsket arbejdsindsats vil han stadig have sin gang på museet for sammen med personale og bestyrelse at værne og udvikle den institution, som om nogen står hans hjerte nær, og som under hans ledelse er blevet kendt og anerkendt ikke blot lokalt, men også blandt kunst- og kulturinteresserede langt ud over kommunegrænsen.

Klaus Rödel afløses på formandsposten af Pernille Lisborg. Øvrige konstitueringer er uændrede.

Baggrunden for formandens utidige afgang er, at han har været valgt ind på vegne af Den Danske Exlibris Fond.

Men med museets aktuelle økonomiske situation er ikke længere har ressourcer til at arbejde med fondens samlinger.

Så længe der ikke kan skaffes flere midler til dette arbejde, er der derfor på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at opretholde Den Danske Exlibris Fonds tilknytning til museet.

Kunstmuseets bestyrelse besluttede derfor at ophæve denne tilknytning til museet og det er i konsekvens heraf at Klaus Rödels mandat forsvinder.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...