Slut med langsommelig sagsbehandling

KOMMUNEN: Erhvervsstyrelsen har nedsat en task force, der skal nedbringe sagsbehandlingstiden for LAG-sager.

Målet er, at halvere sagsbehandlingstiden på udbetalingssager.

- Midlerne til de lokale aktionsgrupper skal ikke sande til i sagsbehandling. Dem skal vi i stedet have ud at virke til gavn for udviklingen og væksten i landdistrikterne, siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Derfor har Erhvervsstyrelsen nedsat en task force, der skal sænke sagsbehandlingstiden, så den bliver på maksimalt 60 arbejdsdage.”

- Det er ikke holdbart, at foreninger, frivillige ildsjæle og for eksempel iværksættere skal vente næsten et år på, at deres sag bliver behandlet, så de kan få deres LAG-midler udbetalt, lyder det fra ministeren.

I de bestræbelser sekunderes ministeren af Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.

- De lokale aktionsgrupper skaber altafgørende erhvervsudvikling helt lokalt og bør sikres optimale vilkår i arbejdet med at sikre arbejdspladser og udvikling i hele landet.

- Derfor er det meget positivt, at Erhvervsstyrelsen nedsætter en task force, der skal nedbringe sagsbehandlingstiden for LAG-sager, siger han.

Initiativet suppleres af forslaget om straksudbetaling af LAG-midler. Straksudbetaling vil sikre, at virksomheder og foreninger hurtigt får pengene, der er brugt på deres projekter, tilbage i kassen.

Forslag om straksudbetaling af LAG-midler skal vedtages i Folketingets Finansudvalg, før initiativet kan blive sat i gang.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...