KOMMUNEN: Sæby Friskole har indledt et samarbejde med Produktionensskolen i Elling, der i dag hedder FGU-Vendsyssel.

Første spæde start skete på et møde den 6. oktober, hvor elever og lærere fra FGU´s Miljø & Genbrugs værksted var på besøg i Sæby, hvor temaet var insekter og genanvendelse af brugte duge.

FGUs elev-team fik afprøvet deres viden om en bæredygtig natur og insekternes betydning for biodiversiteten. Tre elever fra gruppen, formidling & samarbejde, underviste friskolens elever om et projekt, gruppen havde forberedt i forbindelse med Naturens Dag.

Efter en times undervisning blev friskolens elever testet i en insekt-quiz med ni spørgsmål om insekternes liv og egenskaber.

Der var ligeledes sat fokus på genbrug, hvor eleverne på FGUs værksted havde fået en ide om at genbruge kasserede duge fra Vrå Dampvaskeri, som de havde syet om til frugtposer.

Poserne blev koblet sammen med undervisningen om insekternes liv, ved at FGU-elev Rosa Sørensen havde designet seks forskellige insekter, der blev anvendt som figurer til kartoffeltrykkene på poserne, så eleverne kunne sætte deres personlige præg på deres pose.

Lærerne fra FGU-Vendsyssel, Lykke Reffeldt og Line Anderson udtrykte tilfredshed med at deres elever under besøget havde fået mulighed for at formidle deres viden videre om interessante emner, som bæredygtighed, naturens kredsløb, cirkulær økonomi og biodiversitet.

Også Sæby Friskoles leder Helle Krogsgaard glæder sig over, at de kan hjælpe med, at elever på FGU kan få afprøvet deres undervisning i praksis og på samme tid være formidler af en ny skoleform for vores elever.

-Mødet har virkelig været givende for alle parter understreger, Helle Krogsgaard.

Forberedende Grunduddannelse, FGU er en ny skoleform, der startede den 1.august 2019.

FGU Vendsyssel dækker Frederikshavn, Læsø, Hjørring og Brønderslev kommuner, og arbejder tæt sammen med kommunernes ungeenheder.

Samlet har FGU Vendsyssel, her på 2. skoleår ca. 470 elever og beskæftiger ca. 90 medarbejdere.

Skolens afdeling i Frederikshavn Kommune er placeret i Elling, hvor der er indskrevet ca. 150 elever.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...