Nu skal der forskes for at skabe viden og efterfølgende tryghed

KOMMUNEN: Akut åndenød kan være en skræmmende og angstprovokerende oplevelse – særligt for den, der oplever åndenøden, men også for patientens pårørende.

Og det er en af de hyppigste årsager til akutte ambulancekørsler og er forbundet med en høj dødelighed.

Med støtte fra TrygFonden på over 1.100.000 kr. er en forskergruppe på Aalborg Universitet i gang med et projekt, der skal udvikle en bedre praksis og skabe øget tryghed for åndenødspatienter.

Forskningsprojekt skal udvikle og afprøve metoder til at øge trygheden under ambulancekørsel hos patienter med åndenød. Nøgleordet er inddragelse.

Professor Erika Frischknecht Christensen, der er ansvarlig for projektet, og seniorforsker, ph.d. Tim Lindskou glæder sig over midlerne:

- Det er utrolig positivt, at vi med støtten fra TrygFonden har fået mulighed for at få mere viden på dette område. Patienter med åndenød er i en meget sårbar situation. Det er vigtigt, at vi hjælper dem så godt som overhovedet muligt – og det skal ske allerede i ambulancerne, siger Erika Frischknecht Christensen og fortsætter:

- Ambulancebehandlerne er dygtige og har godt udstyr med i ambulancen, men selv ikke i det mest moderne overvågningsudstyr findes målinger, der sikkert kan sige noget om alvorsgraden af åndenød.

- Derfor arbejder vi med en helt simpel score for, hvor meget åndenød patienterne har.

- Den er indført i alle ambulancer i hele Region Nordjylland. Resultaterne viser, at patienterne ofte giver en høj score, fordi de har meget åndenød, men som følge af ambulancepersonalets indsats falder scoren igen hos de fleste patienter, før de kommer til hospitalet.

- Sammen med de andre målinger, der foretages, giver scoren bedre mulighed for at vurdere risiko for indlæggelse på intensiv afdeling.

- Dette nye projekt skal give en mere dybdegående viden om, hvordan patienter med åndenød oplever ambulanceturen, så vi kan etablere en endnu bedre praksis, fortæller Erika Frischknecht Christensen.

Som led i projektet har forskerteamet interviewet åndenødspatienter på akutmodtagelsen, efter de har kørt med ambulancen, ligesom ambulancepersonale er blevet interviewet og desuden fulgt på kørsler.

Målet er i sidste ende at udvikle nye retningslinjer, som kan gøre patienter og pårørende mere trygge.

Midlerne fra TrygFonden er givet som led i TrygFondens samlede arbejde for, at flere oplever et trygt møde med sundhedsvæsnet, hvor patienter og pårørende inddrages.

- I TrygFonden arbejder vi for at skabe større tryghed på bl.a. sundhedsområdet. Dette projekt tager fat i et yderst væsentligt klinisk problem med det formål at kunne ændre det og gøre en stor og vigtig forskel i praksis – i særdeleshed i forhold til patienternes tryghed. Sådan et projekt støtter vi meget gerne, siger Jens Bigum, formand for TrygFondens regionale råd i Region Nordjylland, der står bag cirka en tredjedel af den samlede donation fra TrygFonden.

Projektet foregår i tæt samarbejde med Den Præhospitale Virksomhed, ambulancetjenesten samt akutmodtagelserne på Regionshospitalet Nordjylland og Aalborg Universitetshospital.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...