200 fremmødte medlemmer af Ældre Sagen Frederikshavn-Læsø valgte flere nye bestyrelsesmedlemmer på årsmødet

FREDERIKSHAVN: 6551 medlemmer af Ældre Sagen Frederikshavn-Læsø har fået ny formand.

Efter fem år i spidsen for lokalafdelingen trådte Birthe Pagh tilbage som formand på grund af sygdom, og hun blev afløst af den tidligere næstformand, Gitte Funch, da der torsdag aften i Aktivitetshuset Sydbyen blev afviklet årsmøde.

På grund af en sygemelding fra den afgående formand fremlagde Gitte Funch beretningen fra foreningen, og hun havde en stor tak med fra Birthe Pagh til alle frivillige og ikke mindst bestyrelsen for en stor indsats, ligesom den afgående formand glædede sig over den opbakning, hun havde haft i front for Ældre Sagen Frederikshavn-Læsø.

Gitte Funch takkede Birthe Pagh for hendes store og ihærdige indsats på formandsposten, og så kaldte hun 2018 for et meget begivenhedsrigs år i Ældre Sagen Frederikshavn-Læsø, der pr. 2. marts i år talte 6551 medlemmer - heraf 459 på Læsø.

Et aktivt år

Lokalafdelingen har 166 frivillige, og de har i høj grad været med til at gøre 2018 så aktivt, som tilfældet var.

- Vi har haft “Danmark Spiser Sammen” arrangementer, udflugter til Hanstholm og Vendsyssel Teater i Hjørring, diverse godt besøgte arrangementer med underholdning, foredrag og ikke mindst en stribe populære Søndagscaféer samt aktiviteter i foreningens lokaler i Søndergade, fortalte Gitte Funch i sin beretning.

Helt præcist deltog der 3018 personer til 35 forskellige arrangementer i 2018, og det vidner om stor interesse for Ældre Sagen Frederikshavn-Læsø.

Lokalafdelingen har en stribe aktiviteter, og nye kom til i 2018, hvor “Bowls, bordtennis og floorball”, “Læsevenner på Nordstjerneskolen” og “Livshistorier” så dagens lys.

Endelig har man også hjulpet medlemmer med kontakt til kommunen og blandt andet Udbetaling Danmark.

- Og fremadrettet vil vi også gerne arbejde for en pårørendepolitik i kommunen, lød det fra Gitte Funch i beretningen. Samtidig gjorde hun det klart, at man trods de mange frivillige hjælpere fortsat mangler folk især til besøgs- og motionsvenner, vågetjeneste, læsevenner og bisiddere.

Af forestående arrangementer kan nævnes ”Danmark Spiser Sammen” den 25. april, hvor der allerede er udsolgt, ”En sommertur til Læsø” og ”Kultur på tværs i samarbejde med kommunen”.

Nye i bestyrelsen

Fra den tidligere bestyrelse valgte Birthe Pagh og Svend Larsen at stoppe, mens Tove Jensen blev genvalgt for en to-årig periode. Finn Ligaard og Carsten Thøger Jensen blev nyvalgt til bestyrelsen, der desuden består af Gitte Funch, Grethe Jensen, Lisbeth Dørum og Palle Mølholt. Else Krage og Grethe Pedersen blev genvalgt som suppleanter.

Bestyrelsen konstituerede sig efter årsmødet med Gitte Funch som ny formand, Grethe Jensen som næstformand og Lisbeth Dørum som sekretær.

Årets økonomiske resultat kom til at lyde på et plus på 6.968 kroner efter indtægter på 666.800 kroner og udgifter på 659.832 kroner.

- Over de seneste ti år har vi i Ældre Sagen Frederikshavn-Læsø haft en omsætning på 5,6 mio. kroner med underskud i fem år og overskud i fem andre, fortalte kasserer Mogens Lundtoft.

- Samlet over de ti år har vi haft et overskud på 6206 kroner, hvilket er et snit på 602 kroner pr. år, så min konklusion er, at den daglige drift og de mange aktiviteter balancer fint, sluttede Mogens Lundtoft i sin i denne omgang sidste fremlægning af foreningens økonomi.

Han har valgt at stoppe som kasserer og har overladt jobbet til Birgit Knudsen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...