Gravearbejdet fra Fiskertorvet op mod Kalls Torv betyder at afspærringen udvises

Udskiftningen af ledningsnettet i Danmarksgade i Frederikshavn følger tidsplanen. Nu begynder gravearbejdet fra Fisketorvet op mod Kalls Torv, og det er nødvendigt at udvide afspærringen

Fornyelsen af gågaden i Frederikshavn skrider planmæssigt frem. På Kallsvej er vand- og kloakledningerne udskiftet, og udskiftningen af fjernvarmeledningen er begyndt på Kallsvej og i Danmarksgade. I Lodsgade er vandrørene udskiftet, og nu begynder arbejdet med at udskifte fjernvarmeledningen ved Fisketorvet, mens der udskiftes vand- og kloakledninger på strækningen mellem Tordenskjoldsgade og Kallsvej.

Adgang til gågaden for alle

Når arbejdet med udskiftningen af fjernvarmeledningerne begynder på Fisketorvet, er det nødvendigt at udvide afspærringen i Danmarksgade. Fra Tordenskjoldsgade til Fisketorvet afspærres arealet i midten af gågaden - det vil sige kørefeltet. Arbejdet med at lave stik ind til ejendommene er begyndt, og mens arbejdet står på, er der afspærret ind til bygningen. Fodgængere og kørestolsbrugere har fortsat adgang til samtlige butikker, spisesteder og andre erhverv på strækningen Tordenskjoldsgade til Fisketorvet. Begge sider på strækningen er tilgængelige, men det er altså ikke muligt at færdes midt i gågaden.

Forsyningen opsøger og informerer berørte forbrugere, der skal have nye fjernvarmestik, og sender sms-beskeder ud til alle beboere, der er registreret som forbrugere i Forsyningen. Det kan ikke undgås, at det bliver nødvendigt at lukke for vand og varme i perioder – dog højest en arbejdsdag. Arbejdstiden er som udgangspunkt fra kl. 7.00-15.30. I tilfælde af, at arbejdet bliver forsinket, er der mulighed for at udvide arbejdstiden til kl. 18.00. Hvis det bliver aktuelt at udvide arbejdstiden til efter kl. 18, skal man søge om tilladelse hos miljømyndigheden.

Interesserede kan orientere sig om fornyelsen af gågaden på hjemmesiden https://mit.frederikshavn.dk/ og på Facebooksiden https://www.facebook.com/MITfrederikshavn/ Her kan man også se videoen ”Vi gør leg til virkelighed”, som er produceret i et samarbejde mellem Frederikshavn Kommune og Forsyningen.

FAKTA

Fornyelsen af gågaden er en del af en områdefornyelsen af Frederikshavn midtby. Områdefornyelsen er støttet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Det samlede budget er på 30 mio. kr., hvoraf statens andel er 10 mio. kr.

Forsyningen og Frederikshavn Kommune samarbejder om fornyelsen af gågaden. Juul I Frost er arkitekt på projektet, der udføres af entreprenørvirksomheden Trigon.

Første etape fra Tordenskioldsgade til Fisketorvet gennemføres i perioden fra 27. januar til juni 2020 og anden etape fra august til november.

Forprojektet er tilrettet efter dialog med Gadeforum, som er nedsat af Teknisk Udvalg, med repræsentation af flere interessenter: Handels- og virksomhedsforeningen FREDERIK, Turistforeningen, Handicaprådet, Ungebyrådet og Frederikshavn Byfond.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...