Pastor Eigil Carlsen døde 7. oktober på plejehjemmet Strandgården i Strandby

Af Jørgen Thaarup, distriktsforstander og præst i København

Eigil Carlsen var født og opvokset i Rønne, hvor han, sammen med sin familie, var en del af Metodistkirken. Især spejderarbejdet fik betydning for Eigil i barne- og ungdomsårene. Efter afsluttet skolegang fik Eigil læreplads hos de Bornholmske Jernbaner. Men det blev kaldet som præst, der kom til at præge hans tanker om fremtiden.

Eigil begyndte præsteuddannelsen på Överås i Göteborg, og det blev en rigtig god tid for Eigil. Han var god til sprog, og han viste hurtigt interesse for Wesleyansk teologi. Allerede som studerende oversatte Eigil den dengang helt nye teologibog, som Harald Lindström havde skrevet: Wesley and Sanctification. Det var også under studietiden at Eigil mødte Ruth fra Göteborg, som han blev gift med og senere fik børnene Henrik og Marianne. Ruth døde som tres årig i 1988.

Eigil fik sin første ansættelse som præst i 1956. Han har været præst i Silkeborg, Randers og Kalundborg. Den længste præstetjeneste fandt sted i Frederikshavn, hvor menigheden udviklede et omfattende børne- og ungdomsarbejde. Efter pensioneringen fik Eigil ansættelse som præst i Esbjerg, en ansættelse han satte stor pris på. Eigil bosatte sig efter sin pensionering i Strandby, hvor også hans børn og børnebørn hører hjemme.

Eigil har i sin præstetjeneste altid haft fokus på Wesleyansk teologi.

Han var ofte Danmarks repræsentant i de internationale studiegrupper og ved udarbejdelse af tekster, med et teologisk indhold. Eigil var i mange år medlem af bestyrelsen for det teologiske seminarium Överås i Göteborg, hvor han også underviste i Wesleyansk teologi.

I sin senioralder opbyggede Eigil en ny familiær relation med Harriet Becker fra Odense, som også var blevet alene. Sammen fik Eigil og Harriet en god tid, ofte skiftevis i Odense og i Strandby.

Eigil Carlsen blev 94 år. Han har levet et godt liv og sat spor i mange menneskers liv. Eigil har haft et godt helbred og været i god form det meste af livet.

Først i de seneste år har Eigil oplevet alderens virkning, og han flyttede på Strandgården, hvor han fik sin sidste tid. Efter flere døgns søvn vågnede Eigil ikke op igen, men sov ind i døden om aftenen den 7. oktober 2020 med sin familie omkring sig.

Æret være Eigil Carlsens minde!

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...