Arbejdsmarkedsområdet hårdt ramt i kommunen - merforbrug på 32 millioner

KOMMUNEN: Arbejdsmarkedsudvalget har brugt på 32 millioner mere end de har bdugetteret med.

Et så markant merforbrug, som skal nedbringes inden for eget centerområde, vil desværre ikke kunne realiseres uden konsekvenser, og Arbejdsmarkedsudvalget vurderer nu hvordan kniven skal ramme.

Udvalget er nået frem til enighed om en række indsatser, som forventes at kunne nedbringe merforbruget til 19 millioner.

Blandt andet forventer man at nedlægge stillinger for op til ti mio. kr. og iværksætte en effektiviserende omstrukturering.

Udvalget besluttede desuden på mødet at følge budgetudviklingen på området tæt med henblik på at minimere merforbruget yderligere.

- Der bliver ikke tale om serviceforringelser over for borgerne. Der vil blive tale om en intern omstrukturering og et arbejde med at løse de enkelte opgaver i den nuværende situation. Nogle tiltag har potentiale til at styrke vores indsats, siger formand for Arbejdsmarkedsudvalget John Karlsson.

Der er flere årsager til merforbruget.

Det kan nævnes, at staten årligt giver en melding til kommunerne om, hvor store udgifter hver enkelt kommune kan forvente på overførselsområdet.

Det er altså statens økonomiske ramme, som man tager udgangspunkt i lokalt.

Udgifterne har dog her vist sig at være markant større, end staten havde forventet.

Det er en del af forklaringen bag den aktuelle overskridelse.

Det lokale arbejdsmarked har ikke udviklet sig i samme takt som arbejdsmarkedet på landsplan.

Det er ikke gået hurtigt nok med at skabe nye jobmuligheder.

- Vi står over for den udfordring, at vi i Frederikshavn Kommune skal have skabt en række nye job til borgere, hvoraf nogle er udfordret fysisk og psykisk og står uden for arbejdsmarkedet. Det er en fælles opgave, som skal løses af Frederikshavn Kommune og kommunens erhvervsliv.

- Det er ikke en nemt, men det er en opgave vi må og skal håndtere. Og det arbejde er vi gået i gang med, siger formand for Arbejdsmarkedsudvalget John Karlsson.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...