Otte landsbyer i Frederikshavn kommune skal lægge adresse til løbene i 2019

FREDERIKSHAVN: Landsbyerne i kommunen står sammen om landsbyløbene.

I de to første udgaver af landsbyløbene gik starten fra én by og målet var i en anden by med cirka 20 kilometer afstand.

I dette års udgave af LandsbyLØBET bliver start og mål i samme by.

Beslutningen blev taget i en tætpakket sal, hvor repræsentanter fra stort set alle landsbyerne i Frederikshavn Kommune drøftede LandsbyLØBETs fremtid.

På mødet 9. januar i Karup Borgerhus blev de to foregående løb i 2017 og 2018 evalueret.

Der var også valg til bestyrelsen og forslag til ruter og hvilke otte landsbyer der skal være start- og mål-by for de otte løb.

Birthe Dilling Berg, som for nylig tiltrådte jobbet som centerchef i Teknik og Miljø i Frederikshavn Kommune startede mødet med en inspirerende tale om værdien i engagerende fællesskaber rundt om i oplandsbyerne.

- Distriktsudvalgets slogan ”sammen skaber vi liv på landet” er en central nerve i at få udviklingsperspektivet for kommunen bredt ud til at omfatte hele den store geografi vi har i Frederikshavn Kommune, sagde Birthe Dilling Berg.

- Løbene i 2018 blev afviklet i flot vejr over otte tirsdage før og efter skolernes sommerferie og de kunne mønstre rekorddeltagelse på 3200, hvilket var en stigning på 28 procent i forhold til året før. Vi kan bl.a. glæde os over glæde sig over det gode samarbejde om løbene, samt et øget sammenhold i oplandet, sagde Søren B. Sørensen, som er formanden for LandsbyLØBET.

Under generalforsamlingsdelen blev regnskabet for 2018 fremlagt. Der var indtægter for 257.000 kroner og udgifter for 296.000 kroner. Underskuddet på 39.000 kroner blev dækket af Distriktsudvalget.

Under valg var der nyvalg til Lene Nielsen fra Ravnshøj, Lars Larsen fra Dybvad og Carsten Nielsen fra Voersaa, der indgår i bestyrelsen sammen med Cathrine Jochumsen fra Gærum og Søren B. Sørensen fra Karup.

Repræsentanter for landsbyerne fik lejlighed til at reklamere for, hvorfor det netop skulle være deres by der skulle være start og mål-by i 2019. Ud fra de 11 indkomne forslag skal den nyvalgte bestyrelse, der holder deres første møde i uge 4, beslutte hvilke otte byer og ruter, der skal vælges.

Som noget nyt bliver det muligt at cykle på racercykel, så der tilrettelægges længere ruter rundt om i kommunen.

Bestyrelsen regner også i år med at indgå aftale med Rico Eiersted om den tekniske afvikling af løbene, og seks arbejdsgrupper med hver deres opgaver, hjælper til.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...