Alt for få elever i specialklasser i Frederikshavn Kommune får en afgangseksamen fra 9. klasse. Det undrer skolebestyrelsen i Skoledistrikt Øst, og byrådet har indstillet at, det undersøges nærmere, hvorfor kun 5,9% af 9. klasse eleverne i specialklasser i Frederikshavn Kommune i 2018/19 får en afgangseksamen mod 19,2% på landsplan.

Som spidskandidat og kandidat til byrådet for Det Konservative Folkeparti ser vi også på den situation med bekymring. Uddannelse er et højt prioriteret område for Det Konservative Folkeparti, og vi vil meget gerne indgå i fremtidige samarbejder om at ændre denne statistik for elever i specialklasserne.

Der skal selvfølgelig være fri og lige adgang til uddannelse for alle, også for de elever der går i specialklasse. De skal støttes og møde faglige udfordringer, der så vidt muligt gør dem i stand til at aflægge prøve efter 9.klasse. Mange elever i specialklasse er diagnosticeret med autisme eller opmærksomhedsproblemer, hvilket ikke automatisk betyder de er dårligere begavet, men at de i høj grad har brug for nogle andre rammer at lære i. Også de har brug for at der bliver stillet faglige krav, som de kan honorere for at udvikle sig.

Unge mennesker uden afgangsprøve fra 9. klasse er dårligere stillet end andre unge. Derfor er det bekymrende, at kun 3 ud af 53 elever i specialklasse i skoleåret 2018/19 fik tog afgangsprøve i alle fag, og 22 elever slet ikke aflagde nogle prøver. Byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti, Per Allerup, er en af de forældre, der har erfaringer med indsatsen i specialklasser i Frederikshavn Kommune helt inde på kroppen. Han er blot én i en stor forældregruppe, der mener at der er brug for forbedringer for børn og unge især på specialskoleområdet. Ikke mindst i indsatsen med at få en god hverdag også for de svagest stillede børn.

Det er vigtigt for elever i specialklasser – og for alle unge mennesker - at de får en uddannelse, at de mødes med forventninger og med faglige krav, som de kan honorere. Det vil vi gerne arbejde for i Frederikshavn Kommune.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...