Susanne Sleiborg tager depechen

FREDERIKSHAVN: Susanne Sleiborg er netop udnævnt til daglig leder på Frederikshavn Kunstmuseum,

Hun har gennem en periode i praksis fungeret som daglig leder, men har ikke på alle områder haft de nødvendige beføjelser til at varetage ledelsesarbejdet..

Det er der nu rådet bod på med en vedtægtsændring og det indebærer, at arbejdsgangene frem over vil kunne smidiggøres i administrationen af kunstmuseet.

Sammen med øvrige initiativer er det et led i bestyrelsens bestræbelser på at sikre en endnu stærkere profileringen af kunstmuseet og dets medvirken i kunst- og kulturpolitikken lokalt og internationalt - trods beskedne personaleressourcer.

- Vi markerer Susanne Seliborg udnævnelse ved en reception for indbudte gæster. Det giver os en kærkommen lejlighed til at hilse på museets sponsorer og samarbejdspartnere, for samtidig af at udtrykke vores taknemlighed over deres støtte og opbakning.

- Uden en sådan opbakning ville museet ikke kunne præstere på det niveau, vi kender, siger Klaus Röde

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...