Frikirker såvel som folkekirken mødes i denne uge til fællesskab og bøn

FREDERIKSHAVN: ”Åndeligt venskab” er temaet, når folke- og frikirker samles til bøn og fællesskab i uge to .

Mange danskere har tilsyneladende en voksende åndelig interesse. Alligevel er det kun de færreste, der finder ind i et kristent fællesskab.

Evangelisk Alliances bedeuge tager udgangs punkt i dette dilemma. Vi opfordres til at søge åndeligt venskab med andre mennesker og vandre med dem et stykke af livsvejen. Under vandringen kan vi dele tro og liv med hinanden og være i samtale om ham, hvis komme vi fejrede i julen og som gennem sin død og opstandelse møder vores inderste længsel: Jesus Kristus.

I Frederikshavn holdes to aftenmøder og en afsluttende fællesgudstjeneste. Onsdag den 9. januar kl. 19.30 taler Inge Lise Larsen fra Frelsens Hær i Frederikshavn Kirkecenter, Barfredsvej 26. Sognepræst Arne Holmgaard fra Aasted, Kvissel og Skærum taler i Vendsyssel Frimenighed, Maigaardsvej 2F torsdag den 10. januar kl. 19.30. Den afsluttende fællesgudstjeneste foregår i Abildgård Kirke søndag den 13. januar kl. 10.30, hvor Kenny Gottlieb Christiansen er prædikant.

Foruden de ovennævnte kirker deltager Baptistkirken, Flade Kirke og Metodistkirken i fællesskabet.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...