Indskiftning: Formanden går ud - næstformanden kommer på banen

FREDERIKSHAVN: Fodboldklubben Bangsbo Freja skiftede forleden ud på formandsposten.

Jesper Larsen har i de sidste tre år været klubbens mand i front, men på den netop afholdte generalforsamling meddelte han, at han ikke ønskede genvalg. Næstformand og mangeårigt Freja- medlem, Jan Nymark, har taget stafetten op, og han har allerede gjort sig klart, hvordan klubben i fremtiden skal udvikle sig:

- Jeg vil gerne være med til at opbygge organisationen i Bangsbo Freja på en sådan måde, at vi får et stærkt fundament at bygge videre på. Mit ønskescenarie er, at vi får oprettet nogle velfungerende udvalg, der kan have det overordnede ansvar for eksempelvis ungdommen, seniorerne, bane- klubhusdelen, sponsorerne og den økonomiske del. Og vi har nok at tage fat på, men det bliver i små bidder.

Foreningsdanmark lider

Det er en kendt sag, at Foreningsdanmark er presset. Rekrutteringen til diverse ledende poster kan være besværlig, og det er ikke længere en naturlig del af gennemsnitsdanskerens aktive virke, at man tager en tørn i en fritidsklub. Det er Jan Nymark helt på det rene med:

- Vi har allerede mange engagerede frivillige i Bangsbo Freja, men vi kan godt bruge nogle flere. Jeg vil arbejde på at få skabt en klubkultur, hvor det er i orden at fejle, for det skal ikke være af frygt for dette, man holder sig væk. Og så er jeg i øvrigt overbevist om, at det vil være nemmere at skaffe trænere og ledere til klubben, hvis organisationen er god og sikker. Det bliver jo ofte de samme ildsjæle, man trækker veksler på i klubben. Jo flere hænder vi får til at løfte opgaverne, jo nemmere bliver det at bære klubben i den retning, vi ønsker.

Er det skolereformens skyld?

I de senere år er medlemstallet i idrætsforeninger raslet ned over en bred kam. Det har mange årsager. Èn af dem, der oftest nævnes, er den nye skolereform, der kom til i 2014. Men måske skyldes det også, at klubberne har forsømt i større grad at inddrage sine medlemmer i det daglige arbejde. Den del vil Jan Nymark gerne gøre noget ved:

- Bangsbo Frejas bestyrelse har igennem længere tid arbejdet sammen med en konsulent fra DBU i bestræbelserne på at få flere medlemmer. Vores målsætning har fra starten af dette arbejde været at få omkring 50 nye medlemmer inden sommerferien. Men vi skal have forældrene med omkring klubbens aktiviteter, og det gælder både som tilskuere til kampene, men også som ledere og trænere i klubben. De må gerne tænke ude omkring, at: hold da op, der kommer holdet fra Bangsbo med en kæmpe flok medfølgende forældre.

Input fra alle

Der var engang, hvor enhver forælder med respekt for sig selv som noget af det første meldte sin dreng eller datter ind i en forening. Danmark har i årtier været kendt og misundt for sit blomstrende foreningsliv. Men der skal ske noget nyt, og konservative tankegange trænger til at blive udfordret, mener Jan Nymark:

- Vi, der tager en bestyrelsespost i en forening, er jo ikke orakler. Vi er passionerede for fodbolden og for livet i og omkring en fodboldklub, og en del af os har været med i mange år. Så selvfølgelig har vi erfaring med at gøre tingene på en bestemt måde. Jeg tror imidlertid, at det også kan være en ulempe, at man bare gør, som man plejer. Vi har brug for nye input og nye vinkler at se tingene fra. Til det arbejde skal vi inddrage klubbens spillere, ledere og trænere. Jeg kan i hvert fald garantere, at jeg altid vil være klar til at lytte til gode ideer og tanker.

Alle må give en hånd

Og skulle man så have fået den opfattelse, at forandring er noget, der sker ved et snuptag, så må man tro om igen. Den nye formand er udmærket klar over, at tiden skal arbejde for ham og hans projekt:

- Det kommer jo hurtigt til at lyde så let. Nu skal vi bare gøre sådan og sådan, og så kører det hele på skinner. Men sådan fungerer det ikke. Det kræver hårdt arbejde fra alle i klubben, og det kommer til at tage tid. Så budskabet herfra er, at hvis bare hver enkelt Bangsbo Freja- medlem vil give en lille hjælpende hånd, så vil vi sammen være i stand til at flytte klubben et godt stykke i den rigtige retning, slutter Jan Nymark.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...