Kommunen går mod større biodiversitet i byernes grønne områder

SKAGEN: Park & Vej ønsker at øge biodiversiteten og sørge for flere blomster i det offentlige rum - først i Skagen og senere udrukket til hele kommunen.

- Derfor har vi nu givet nyt liv til et vejbed og erstattet det med blomstrende og insektvenlige stauder, fortæller Anne Mette Finnerup, der er afdelingsleder i Park & Vej.

Det sker som led i den nye driftsform som vil blive udfoldet flere steder i kommunen.

Ideen er at afprøve nye metoder og eksperimentere med forskellige blomster- og græsblandinger.

Det hele skal være med til at fremme en naturlig variation i naturen i byerne.

- I Frederikshavn Kommune vil vi gøre en ekstra indsats for at styrke variationen i naturen. Derfor vil du opleve at udvalgte parker, grønne områder og rabatter gradvist skifter udseende og får nyt indhold, fortsætter Anne Mette Finnerup.

Det betyder, at borgere vil opleve flere blomster og mere græs i parker og rabatter.

Vi vil også opleve, at græsset nogle steder får lov til at gro, at kvasbunker bliver liggende og at udgåede træer for lov til at stå. Tilsammen giver det flere leve-, yngle- og skjulesteder for planter og dyr.

.- Vi håber, at vi gennem omlægningen kan skabe en mere alsidig natur og give flere naturoplevelser i eller tæt på byerne. Det bliver forhåbentlig ligesom en snebold, hvor vi først forsøger os med nogle enkelte områder og derefter lader forsøget rulle til andre grønne arealer, siger Anne Mette Finnerup.

Projektet er godkendt af Teknisk Udvalg og Grønt Råd.

Frederikshavn Kommune har allerede indgået et samarbejde med Knivholt Bilaug og byder andre interesserede parter velkommen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...