Er der arealer nok i Frederikshavn til boliger og erhvervslivet

FREDERIKSHAVN: Der er efterspørgsel på nye bolig- og erhvervsområder i Frederikshavn kommune.

Derfor er der sendt et debatoplæg i offentlig høring for at få erhvervslivets og borgernes bud på, hvor det er attraktivt at bygge nye virksomheder og boliger i fremtiden

Det er vigtigt for udviklingen i kommunen, at udbuddet af erhvervs- og boligområder matcher efterspørgslen.

- Vi mærker blandt vores medlemmer og virksomheder ude fra et stigende behov for flere attraktive erhvervsarealer end dem, der allerede er udlagt.

- De tre vigtigste parametre er beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed, når en virksomhed vælger placering, og når en familie beslutter, hvor de skal bo. Vi har haft en god dialog om, hvordan behovene for attraktive erhvervs- og boligområder kan tilgodeses, siger Karl-Erik Slynge, formand, Frederikshavn Erhvervsråd.

Alt tyder på, at der er behov for at pege på nye erhvervsarealer i Skagen, Strandby og Sæby.

Det gælder ikke Frederikshavn, hvor behovet kan klares med de arealer, der allerede er klar.

Ligeså er der udlagt tilstrækkelige boligarealer i Frederikshavn, men der kan være behov for at vurdere, om de områder, der er udlagt, har den bedste placering i forhold til bl.a. skole, fritidsinteresser og infrastruktur.

- Vi vil udvikling i Frederikshavn kommune, og det opnår vi kun, hvis vi kan tilbyde optimale fysiske rammer – ikke mindst attraktive erhvervs- og boliggrunde. Vi vil gerne have erhvervslivet og borgernes bud på, om det er de rette og de mest attraktive områder, vi peger på i debatoplægget, eller om der er andre områder, der skal i spil, siger Mette Hardam, formand for Plan- og Miljøudvalget.

Gode ideer modtages med kyshånd - bare de er fremsendt senest 18. marts - for der udløber offentlighedsfasen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...