BYD IND: Alle borgere inviteres til at sætte ord og billeder på den nordjyske identitet

Med projektet ”Vores Nordjylland” sætter museumssammenslutningen Kulturarv Nord i 2020 fokus på ligheder og forskelle i den nordjyske identitet. Sammen med ni nordjyske kulturhistoriske museer inviteres en række helt almindelige borgere i hele Nordjylland til at reflektere over deres nordjyske identitet gennem en kameralinse.

Hvert deltagende museum - Vendsyssel Historiske Museum er et af dem - udvælger syv personer i forskellige aldre og beskæftigelser i forskellige dele af de nordjyske kommuner. Hvis man er interesseret i at deltage, kan man henvende sig til det statsanerkendte kulturhistoriske museum i sin kommune.

I forbindelse med projekt ”Vores Nordjylland” oprettes også en Facebookside og en Instagram-konto. Med hashtagget #voresnordjylland2020 indbydes alle nordjyder og danskere i det hele taget til at dele ord og billeder på Facebook og Instagram med deres synsvinkler på hvad der er særligt nordjysk. Vær med til at fortælle om Nordjylland og hvem nordjyder er.

Museernes udvalgte personers billeder og refleksioner indsamles af Kulturarv Nord og præsenteres i en vandrefotoudstilling, der har premiere på Kulturmødet Mors 20. august 2020. Vandreudstillingen vises efterfølgende i hovedbyerne i de deltagende museers respektive hjemkommuner i 2020-2021.

Projektet ”Vores Nordjylland” er støttet af Region Nordjyllands Kulturpuljen 2019.

Følgende museer er med i projektet: Limfjordsmuseet, Læsø Museum, Museum Mors, Museum Moss, Museum Thy, Nordjyllands Historiske Museum, Nordjyllands Kystmuseum, Vendsyssel Historiske Museum og Vesthimmerlands Museum

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...