Hæderspris til sparekassedirektør Vagn Hansen

VENDSYSSEL: Bestyrelsen for ”Bankdirektør Svend Hansen og Hustrus Fond” har besluttet at tildele Vagn Hansen, administrerende direktør i Sparekassen Vendsyssel, fondens hæderspris for 2019 på 25.000 kroner. Prisen overrækkes onsdag den 18. december.

Hædersprisen kan tildeles en person, som gennem sit virke har gjort en særlig indsats for at fremme opsparingen i samfundet eller for at bakke op om sparekassetanken i Danmark.

Bestyrelsen bag fonden ønsker med hædersprisen at anerkende, at Vagn Hansen gennem sin mangeårige ansættelse i Sparekassen Vendsyssel har skabt en af Danmarks største sparekasser.

Vagn Hansen blev den 1. januar 1998 ansat som direktør i den daværende Vrå Sparekasse. På det tidspunkt var der 35 medarbejdere i sparekassen, som havde fire afdelinger.

Gennem årene er det lykkedes at gennemføre 11 fusioner med andre sparekasser samt med en enkelt bank, hvor Sparekassen Vendsyssel har været den fortsættende.

- Det har kun kunnet lade sig gøre på grund af Vagn Hansens ydmyghed, ihærdighed og forhandlingsevne.

Alle disse fusioner og en række opkøb af afdelinger og nyetableringer samt den store organiske vækst har i dag gjort Sparekassen Vendsyssel til en stor og stærk lokal sparekasse med mere end 150.000 kunder, omkring 50 afdelinger og mere end 500 medarbejdere.

Gennem sit arbejde som administrerende direktør i Sparekassen Vendsyssel har Vagn Hansen været med til at fastholde og udbygge sparekassens solide position i den finansielle sektor. Han nyder stor anseelse og respekt såvel blandt kunder som blandt kolleger i sektoren, hvilket en lang række bestyrelsesposter i sektorselskaber vidner om, lyder det.

Fakta:

Bankdirektør Svend Hansen og Hustrus Fond

* Svend Hansen var direktør for ”Fællesbanken for Danmarks Sparekasser”

* Da han fyldte 60 år, ønskede han sig penge til oprettelse af en fond, som skulle uddele hædersgaver til personer, der gjorde en indsats for ”sparesagen i Danmark”

* Fonden blev oprettet i 1970 og fik ud over midlerne, der blev indsamlet ved hans fødselsdag, også midler fra Fællesbanken, så grundkapitalen lød på 550.000 kr.

* Siden er afkastet blevet givet som hædersgaver på typisk 25.000 kr. De er tildelt førende økonomer, nationalbankdirektører og markante skikkelser inden for sparekasseverdenen

* Seneste modtager var direktør for Finanstilsynet Jesper Berg, som fik hædersgaven i 2015.

* Bestyrelsen bag fonden består i dag af Jesper Scharff, direktør for SDC, tidligere direktør i Frøs Sparekasse Kurt Jensen og tidligere direktør i Middelfart Sparekasse Hans Erik Brønserud (formand).

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...