Brian Mosberg Christensen fra Frederikshavn har fået tildelt Beredskabsforbundets hæderstegn

FREDERIKSHAVN: Brian Mosberg Christensen fra Frederikshavn har fået tildelt Beredskabsforbundets hæderstegn.

Det skete på Forbundets Landsrådsmøde i Vingsted.

Beredskabsforbundet er organisation for de frivillige i det danske redningsberedskab, og frivillige og ansatte i forbundet kan indstilles til hæderstegnet, hvis de gennem længere tid har udført anerkendelsesværdigt arbejde inden for forbundets arbejdsområde.

Den beskrivelse passer i høj grad på Brian Mosberg Christensen, som har været en meget aktiv frivillig i flere end 25 år.

Han har siddet i kredsledelsen af flere gange og har været kredsleder af to omgange, i denne omgang siden 2010.

I det hele taget går han forrest i Beredskabsforbundets Kreds Frederikshavn, også når der har været problemer eller omstruktureringer.

Han kan altid finde den lyse side af tilværelsen, og han er den, der har holdt sammen på kredsens frivillige.

Han siger aldrig nej til at påtage sig en opgave eller hjælpe i alle beredskabsgrene, og han er tovholder for brandgruppen og forplejningsgruppen.

Han er en god leder med stor opbakning fra de frivillige – og samtidig en meget respekteret repræsentant for Beredskabsforbundet i sit lokalområde.

Samtidig er han en meget aktiv frivillig i Nordjyllands Beredskab, hvor han har taget mange uddannelser gennem årene.

Han er funktionsuddannet inden for Brand og Redning, og han er lige blevet ansat i Frederikshavn som deltidsbrandmand.

Troværdighed, stor viden, loyalitet og ikke mindst engagement er andre ord, som beskriver Brian Mosberg Christensen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...