En mindre søgning til gymnasier betyder, at gymnasierne er på skrump. Spørgsmålet er om man kan undgå en centralisering og dermed færre gymnasier

FREDERIKSHAVN: Hjørring Gymnasium samt Katedralskolen og Aalborghus i Aalborg skal næste år skære kapaciteten ned fra 11 klasser til ni. Det indstiller et enigt udvalg for regional udvikling i det nordjyske regionsråd.

Indstillingen skal behandles i det samlede regionsråd og derefter i Undervisningsministeriet.

Baggrunden er at søgningen til de nordjyske gymnasier falder. Derfor er det nødvendigt at sænke kapaciteten - men gymnasiernes rektorer er ikke enige om hvordan og hvor.

Helt naturligt er lederne af de tre nævnte gymnasier ikke specielt henrykte over udsigten til at drosle klassetallet ned, men udgangspunktet er at sikre de mindre og mellemstore gymnasier en overlevelse med det forventede mindre optag.

Uanset om modellen stemmes igennem eller ej, så har det kun en marginal betydning for Frederikshavn Gymnasium og HF.

- Vi har et kapacitetsloft på 7 STX-klasser, 2HF-klasser og en HF-Søfart - og de seneste år har vi ikke kunnet udnytte kapaciteten, idet vi kun har haft elever til 6 STX-klasser. Det er i øvrigt også vores forventning for det nye optag, siger vicerektor Steffen Bruun Christensen.

Han understreger, at fællesfladerne med Hjørring er så få og små, at det ikke vil have nogen nævneværdig betydning.

- Men vores HF-hold er mærkbart ramt af højkonjunkturen, som betyder, at det er nemmere at få et job i Frederikshavn-området i øjeblikket. Derfor kommer der færre elever på den konto, siger vicerektor.

Årsagen til, at regionspolitikerne skulle tage stilling er en lovændring fra marts 2018, der betyder, at regionsrådet kan anmode undervisningsministeren om at sænke kapaciteten permanent på nogle gymnasier.

Det skal ske for at sikre en ligelig fordeling mellem regionens institutioner og - som i Nordjyllands tilfælde - sikre en decentral uddannelsesstruktur, hvor specielt gymnasierne uden for de større byer er pressede - blandt andet på grund af faldende elevtal. Det var altså det sidste hensyn, udvalgets medlemmer bestemte skulle være gældende.

Udvalgets indstilling bliver nu sendt videre til regionens forretningsudvalg, hvorefter spørgsmålet bliver taget op på et regionsrådsmøde i januar.

Herefter sendes indstillingen til undervisningsministeren, der så træffer den endelige beslutning.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...