Men der er udfordringer og grund til sure opstød, mener Idrætssamvirkets formand i forbindelse med generalforsamlingen

FREDERIKSHAVN: Med Bannerlundhallen som mødested var der lagt op til en super idrætsaften - og det oplæg kom godt fra start, da Idrætssamvirket mødtes til den ordinære generalforsamling tirsdag aften.

Tidligere Team Danmark direktør og mangeårig leder af Idrætshøjskolen i Brønderslev, Michael Andersen satte et stålsat aftryk på optakten med sit indlæg ”Livet er ikke en sportsgren for tilskuere”.

I indlægget fik vi udover et indblik i det smertelige brud med Team Danmark fremtidsvisionen for Michael Andersens virke med High Performance Unit-enheden under Finlands Olympiske Komité.

Her bliver der unægtelig brug for Michaels store viden om eliteidræt og organisation på internationalt plan.

Finland vandt ved OL for tre år siden i Rio de Janeiro kun en enkelt bronzemedalje, hvilket er deres dårligste resultat nogensinde ved et sommer-OL.

Her er Michael Andersens opgave blandt andet at rådgive dem om, hvor de i Tokyo næste år kan anvende de nuværende ressourcer så optimalt som muligt i deres bedste sportsgrene; sejlsport, atletik, boksning, skydning og svømning. Michael Andersens skal ligeledes rådgive finnerne om, hvordan man kobler forskning og træning sammen på en bedre og mere effektiv måde, end tilfældet er i dag.

Efter Michael Andersens indlæg tog generalforsamlingen sin begyndelse.

Formanden for Idrætssamvirket i kommunen, Tommy Thomsen, overtog podiet og fremlagde bestyrelsens beretning.

Hen tydeliggjorde, at selv om 2018 blev et år præget af god sparring med foreningsledere, politikere og forvaltning om omlægning af tilskudsordningen, så rummede det også store udfordringer og grund til irritation.

For at tage det sure før det søde, så drejer det sig i høj grad om det kommunale ejendomscenters måde at drive virksomhed på.

- Lige siden Ejendomscentret har overtaget driften af de kommunalt ejede gymnastiksale og haller har der været hermetisk lukket for at skabe aktivitet på søn- og helligdage samt ferieperioder.

- Det giver selvsagt foreningslivet store udfordringer, og vi synes, at det er uforståeligt, at lokaler står gabende tomme i perioder, hvor frivillige idrætsledere og trænere ønsker at skabe aktiviteter for børn og unge på de dage, hvor de ikke er i skole, lød det fra Tommy Thomsen, der herefter lagde vejen hen mod omlægningen af tilskudsordningen.

- Resultatet er blevet en tilskudsordning, hvor vi har søgt at få kanaliseret midlerne hen, hvor de gør mest nytte for de fleste og for at skabe mere retfærdighed og gennemskuelighed i tildeling af de kommunale midler. Med indflydelse følger også ansvar og vi har da også måttet stå på mål for nogle af de beslutninger, der er blevet truffet, sagde formanden.

Nu står halharmoniseringen så for tur.

- Disse planer har med jævne mellemrum været på Kultur og Fritidsudvalgets dagsorden og vi ser med spænding frem til et konkret forslag.

- Hensigten med halharmoniseringen er at omlægge historisk betingede tilskud til tilskud, der hviler på et mere objektivt grundlag, så alle oplever samme serviceniveau.

- Når den nye tilskudsmodel - forhåbentlig i løbet af året - bliver vedtaget må det næste tema være at få skaffet lighed på en række andre områder hvor der er uhensigtsmæssige forskelle på tildelinger af tilskud, sagde formanden og pegede på uligheder inden for kommunens grænser, hvor eksempelvis nogle tennisklubber betaler en stor leje for brug af baner mens andre får stillet arealer gratis til rådighed.

- Men det gælder også ridehaller og stadions, der modtager direkte tilskud, mens andre må nøjes med midler efter tilskudsordningen.

- Og det gælder kommercielle lejrcentre der i mindre grad anvendes af medlemmerne, men alligevel modtager kommunalt tilskud.

- Det er eksempler på områder, hvor det må være relevant at få udarbejdet nogle retningslinjer, så alle faciliteter får tilskud efter samme principper, sagde Tommy Thomsen.

For to år siden forsøgte Frederikshavn Ungdoms Fællesråd og Idrætssamvirket at få udarbejdet en facilitetspolitik, som blandt andet tog sigte på at fastsætte, hvad kommunen og brugerne vil med de mange kultur- og idrætsfaciliteter rundt om i kommunen.

Det er præcis det mål, man stadig går efter og som Idrætssamvirket nu håber kan udkrystalliseres i konkret politik.

Det har kommunen med held gjort med natur- og friluftspolitikken, som blev sat på skaft for et par år siden, og som allerede nu har givet pote.

Gennem et godt samarbejde mellem frivillige og kommunen omkring etablering af friluftsfaciliteter og aktiviteter er det lykkedes at få Frederikshavn Kommune på landkortet.

I 2018 blev kommunen af Friluftsrådet kåret som Danmarks Friluftskommune.

- Og en i en ny analyse fra DIF, bliver vi kåret som landets 4. bedste kommune med flest muligheder for idræt i naturen, sagde Tommy Thomsen, som også fornemmede grøde inden for den indendørs satsning.

- Uanset overordnet politik eller ej, ser det nu heldigvis ud til, at Sæby Fritidscenter snart kan sætte spaden i jorden til Sæby Spektrum, som omfatter springcenter og en række fællesfaciliteter.

- Et andet projekt, som vi følger med spændinger er planerne om et Multihus i Frederikshavn. Det er ved at tage form med en placering ved stadion og Arena Nord, og bliver et center der skal anvendes til gymnastik, dans, cheerleading og firmaidrættens mange aktiviteter som de bærende sportsgrene, lød det håbefuldt fra Idrætssamvirkets formand.

Håbet er som bekendt lysegrønt og står det til Idrætssamvirket og Tommy Thomsen, så venter der en kommunal foreningskonsulent forude.

- Flere foreninger føler sig ladt alene tilbage på perronen. Således har vi fået henvendelser fra foreningsledere, der ikke føler de får den fornødne vejledning og hjælp. I paraplyorganisationerne gør vi, hvad vi kan for at guide medlemmerne gennem det kommunale system.

- Men spørgsmålet er om ikke løsningen er en foreningskonsulent der proaktivt kunne gå ind og hjælpe de hårdt pressede ledere gennem det kommunale bureaukrati, sagde formanden.

Formanden for IF Skjold, Flemming Thingbak, var på klubbens generalforsamling for nylig inde på akkurat samme tanke, så måske det er vejen frem, hvis man kommunalt vil understøtte den firvillige ledelse af foreningslivet.

Modtageren af årets idrætspris blev Inge Nørbjerg Rasmussen fra Syvsten I.F.

Prisen med diplom blev overrakt af bestyrelsesmedlem Jytte Engsig.

Else Schaltz, Lene Nielsen, Jytte Engsig og Hasse Christensen blev genvalgt til bestyrelsen.

Som suppleanter valgtes Jacob Møller Pedersen og Kasper Bagenkop

Inge Nørbjerg Rasmussen blev genvalgt som revisor, mens Ailinda Pedersen blev nyvalgt som revisor.

Regnskabet udviste et overskud på 45.000 kroner.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Tommy Thomsen

Næstformand: Hans Jørgen Rømer

Kasserer: Jytte Engsig

Sekretær: Karina Gajhede

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...