Farvel til første hold e-lærte skibsmaskinister

KOMMUNEN: Om kort tid tager MARTEC afsked med det første hold skibsmaskinister, som har gennemført uddannelsen som e-læringsforløb.

Uddannelsen giver de studerende mulighed for at passe familielivet og et job langt fra skolen, samtidig med de bliver opkvalificeret til en fremtid i den maritime branche.

Mange af skibsmaskinisterne har typisk livserfaring, en del sømil bag sig, en familie og et job at passe, når de vælger at videreuddanne sig som skibsmaskinist på MARTEC.

Derfor valgte MARTEC, i samarbejde med søværnet og industrien, i efteråret 2018 at udbyde uddannelsen som et e-læringsforløb og dermed gøre det mere attraktivt for potentielle studerende fra hele landet at søge ind på uddannelsen.

- Det er lykkedes os, at tilrettelægge et e-læringsforløb med undervisningsmateriale tilpasset denne undervisningsform. Det har været vigtigt for os, at vi opnår mindst samme kvalitet i undervisningen som på de tidligere gennemførte traditionelle forløb, med tilstedeværelsesundervisning. Derfor har vi også koblet kompetente undervisere på, som i samarbejde med en pædagogisk konsulent har erfaring med undervisningsformen, der har stort fokus på vejledning og feedback, fortæller vicedirektør på MARTEC, Brian Thomsen.

- Det er vigtigt for os at vise den studerende, at selvom han eller hun ikke er til stede på skolen hver dag, er den studerende stadig en del af MARTEC. Det betyder, at der skal være mulighed for løbende kontakt med undervisere og medstuderende, bl.a. for at skabe rammerne for det størst mulige læringsudbytte, siger Brian Thomsen.

På MARTEC er de altså forberedte på at få studerende tilbage på skolebænken, som har flere års erfaring fra arbejdsmarkedet, og udsigt til en livsændrende opkvalificering.

Uddannelsen strækker sig over 40 uger, hvor den studerende har tre teoretiske moduler af hver 10 ugers varighed.

I løbet af disse 10 uger er den studerende tilstede på MARTEC i de 2 første uger og de 2 sidste uger.

I de mellemliggende 6 uger bliver den studerende fjernundervist.

Dette foregår gennem undervisningsvideoer, læsning, løbende dialog med underviserne og aflevering af opgaver. Uddannelsen afsluttes med 10 ugers sejlende praktik, som kan afvikles sideløbende med uddannelsens teoretiske moduler.

- Det er ikke et studie hvor man bare kan læne sig tilbage! Det kræver masser af selvdisciplin, evnen til at strukturere sin tid og en stor arbejdsindsats, fortæller Martin Mogensen, der er bosat i Herning med sin familie og sejler for ESVAGT.

- Jeg har i det omfang det har været muligt, arbejdet mig lidt foran i studieplanen, i de uger jeg har været i land og til stede på skolen.

- På den måde har arbejdsbelastningen med studiet været lidt mindre, når jeg har været ude og sejle, fortæller Martin Mogensen.

De studerende får gennem uddannelsen et gennemgående kendskab til skibes opbygning og tekniske udrustning.

De lærer at drive og vedligeholde de tekniske installationer om bord, betjene motorer, elektrisk udstyr, hydrauliske systemer samt kedel- og køleanlæg.

Undervisningen er både teoretisk og praktisk funderet, med høj vægt på det tekniske.

Men da skibsmaskinisten skal kunne fungere som leder og løfte et stort ansvar i maskinrummet, er der også fokus på ledelse på uddannelsen.

Efter endt uddannelse kan Skibsmaskinisten efter nogle år til søs fungere som maskinchef om bord på mindre handelsskibe.

- Det er et godt studie, hvor vi har en rigtig god kontakt med underviserne, siger Martin Mogensen.

Næste hold bydes inden for på Martec til august.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...