LÆSERINDLÆG: Af Louise Jæger, formand for Venstre i kommunen

Louise.saeby@gmail.com

Når man følger med i pressen, er der generelle beskyldninger til særligt den borgerlige fløj for, at føre politik “på Corona krisen”.

Det synes jeg er en misforstået beskyldning. Alle politiske ledere, der har håndteret krisen både nationalt og i kommuner, har handlet politisk!

Blandt statsminister, ministre og borgmestre er Dronningen den eneste, der holder sig fri af politik og samler nationen.

Det betyder, at alle de handlinger og ikke mindst valg der træffes af de folkevalgte, tages med udgangspunkt i den politiske overbevisning de har.

De er valgt til at skulle gøre dette og dette indlæg handler ikke om hvorvidt de gør det godt eller mindre godt, indlægget handler om hvornår det er tiden, at vi igen som borgere hvis velfærd, adfærd og livssituation disse pt håndterer og sætter rammer og retning for, kan forvente at demokratiet genopstår.

Vi lever i et demokratisk land og samfund og demokratiet består præcis i og af at vi har forskellige politiske partier og fløje, der hver især adskiller sig på og af at tro på og arbejde politisk for noget forskelligt.

Pt er denne forskellighed “sat ud af funktion”.

Vi har i krisen “fundet os” i enevælde - noget der ellers alene bør høre fortiden til - og det kan være hvad der skal til i en meget kort periode, for at håndtere en krise.

Krisen i Danmark og i kommunerne har nu flyttet sig til, at der skal lægges plan for og sikres at vi alle genåbner frem mod et samfund som skal være vores alle sammens velfærds, adfærds og livssituations grundlag.

Måske bliver det aldrig som det var - men det er da i den grad i denne situation, at vores demokrati ikke længere hverken er eller bør bestå af enevælde.

Med andre ord flytter vi os nu fra, at regeringen/statsministeren og borgmestre orienterer - handler alene, til at der nu igen skal ske inddragelse og involvering - samarbejde.

Lokalt i Frederikshavn Kommune, kunne et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde hvor der kunne være blevet forholdt sig politisk til, muligheden for at starte anlægsprojekter tidligere end planlagt, have været på sin plads, men der blev sagt nej til behovet herfor, fra borgmesteren.

Ekstraordinært Børne- og Ungeudvalgsmødekom alene i stand fordi to partier henvendte sig til byrådet og undrede sig over at der sker genåbning af dagtilbud- og skoleområdet, uden der har været indkaldt til udvalgsmøde - inddraget politisk.

Der kan nævnes mange og meget mere, pointen er imidlertid ikke at anfægte de handlinger der er foretaget - pointen er, at vi i Danmark ligesom i Frederikshavn Kommune (og alle øvrige kommuner) er kommer dertil, hvor partier og politikere der er folkevalgte igen demokratisk skal mødes og kunne mødes for at debattere og føre dialog om hvad og hvordan vi håndterer “rigets tilstand”, og ikke længere alene orienteres.

Så ja - der føres politik, det er det vi borgere senest hver fjerde år går til stemmeboksene for at sikre.

Og derfor skal der føres politik, som der har været gjort i hele krisen, nu skal vi blot igen sikre os, at alle inddrages og involveres, så vores demokratiske land igen ledes og fungerer - på alle niveauer - demokratisk.

Jeg vil derfor opfordre borgmesteren til lokalt at forlade enevældens vej og finde ind på demokratiets sti.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...