Den maritime klynge hilser testmøllerne velkomne

FREDERIKSHAVN: Testområdet for fem af verdens største møller øst for Frederikshavn Havn vil være et globalt udstillingsvindue, som vil få betydning for at skabe kontakter, opgaver og arbejdspladser lokalt.

Samtidig bidrager Frederikshavn til den globale grønne omstilling og tager ansvar for den klode, vi giver videre til kommende generationer.

Sådan lyder det fra flere af de toneangivende, lokale virksomheder.

Frederikshavn er hjemsted for en af Danmarks stærkeste maritime klynger på service og reparation, og et stigende antal af virksomhederne har også et forretningsområde som leverandør til vindmølleindustrien.

En af dem er Scanel International A/S, der er førende på markedet for transition pieces til havvindmøller, hvor de forestår alt lige fra design og elektriske installationer til opkobling på havet.

Transition pieces forbinder vindgeneratoren til el-nettet.

- Vi samarbejder tæt med vindindustrien og har til dato udført el-installation i over 800 havvindmøller.

- Ud fra et virksomhedshensyn, uden at tage politiks stilling, så vil Scanel International helt sikkert kunne bidrage til de tekniske installationer og samtidig styrke Scanel Internationals position på området, hvorved der skabes nye arbejdspladser i Frederikshavn, siger Gert Balling, COO Scanel International A/S.

Selv om Victor DST A/S, der er leverandør af køle- og varmepumpeteknologi samt rør- og processystemer til energi-, marine- og offshore-sektoren, ikke får direkte afledte arbejdspladser fra projektet, er adm. direktør Ole Nygaard ikke i tvivl om, at der er store muligheder i testcentret:

- Frederikshavn ville komme på verdenskortet som udstillingsvindue for verdens største havvindmøller. Der vil som følge af det komme utallige besøgsdelegationer, som giver mulighed for nye samarbejder og alliancer for lokale virksomheder.

- Når de kommer for at se på grøn teknologi fra møllerne, vil de måske se vores løsninger inden for store industrielle varmepumper eller teknologier hos andre lokale virksomheder.

- Samtidig har vi ekstremt brug for flere højtuddannede stillinger for at øge tiltrækningen til vores område, og her vil projektet også bidrage.

- Det ville være uklogt at sige nej til, at en milliard-koncern som European Energy ønsker at etablere sig i byen, siger Ole Nygaard.

Roblon A/S leverer styrkeelementer, der indgår i produktionen af vindmøllevinger.

Virksomheden opererer globalt, hvor teknisk direktør Kim Müller tydeligt ser vigtigheden af Danmarks brand som et grønt og højteknologisk foregangsland.

- Vi har en profil, som vi skal være stolte af, og som gør, at store internationale virksomheder vælger etablering netop i vores område. Som vi eksempelvis ser med de store datacentre for Google, Facebook og Apple, der skal bruge strøm svarende til 1,9 millioner husstande, og som vil generere mange hundrede arbejdspladser.

- Jeg har respekt for, at nogen ikke kan lide møllerne, men jeg har endnu mere respekt for dem, som tager et aktivt valg i forhold til, hvilken klode vi vil give videre til de næste generationer.

- Jeg er overbevist om, at vi med denne investering og etablering af testcentret vil få et stort kryds på verdenskortet. Samtidig vil de fem møller kunne forsyne næsten hele vores kommune med grøn energi og dermed fuldende den grønne vision i Frederikshavn Kommune, siger Kim Müller.

Hos Nordmark Maskinfabrik A/S bearbejder de store emner til vindmølleindustrien. Adm. direktør Morten Mørk bakker også om testcentret og dets perspektiver:

- Mølleprojektet ved Frederikshavn er yderst vigtigt for den danske mølleindustri i bestræbelserne på at bevare positionen som verdensledende indenfor vind.

- Det vil generere en væsentlig mængde ny viden, som vil kunne give yderligere grobund for den danske mølleindustri samt skabe jobs i lokalområdet.

- Placeringen her vil virkelig sætte Frederikshavn på verdenskortet som en nytænkende by med visioner for fremtiden og omtanke i forhold til de næste generationer, siger Morten Mørk.

Frederikshavn Kommunes byråd skal træffe beslutning om brugen af deres indsigelsesret 17. december.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...