Frimurerordenens Hospicefond har ydet flere donationer til Hospice Vendsyssel

FREDERIKSHAVN: Den Danske Frimurer Ordenens Hospicefond har over de seneste to år har doneret i alt 90.000 kroner til Hospice Vendsyssel.

Det er en vigtig del af indsatsen for at skabe de bedst tænkelige rammer for hospicepatienter og deres pårørende.

- Siden år 2006 har Den Danske Frimurerorden foretaget indsamlinger ved logernes højtidsfester med henblik på at skabe rammer for en støtte til hospicearbejdet i Danmark, sagde medlem af Den Danske Frimurerordens Hospicefond, Bent Røge under et besøg på Hospice Vendsyssel.

I besøget deltog også sekretær i Provinsiallogen i Aarhus, Poul Erik Jakobsen, sammen med Jørn Jokumsen og Flemming Noer fra frimurerlogen i Frederikshavn.

Den Danske Frimurerordens hospicestøtte retter sig mod tilskud til bestående Hospice institutioner overalt i Danmark,

Frimurerordenens Hospicefond uddelte i logeåret 2017/18 donationer for i alt 552.000 kr.

Donationen skal hovedsageligt anvendes på områder, hvor det offentlige ikke giver støtte til patienters behov.

Eksempelvis indkøb af udstyr og kunst, som kan gøre dagligdagens arbejde med og for patienterne lettere.

Hospicechef Birgitte Nielsen ansøgte om et tilskud til bl.a. nye sangbøger med større skrift, til nyt kaffe- og spisestel, til blomsterudsmykning samt til indkøb af kunst til stuerne.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...