Niels Bro: Handl lokalt er ikke kun et smart slogan, men en nødvendighed for hele kommunens overlevelse som attraktivt bosætningssted

KOMMUNEN: Det er tre måneder siden Niels Bro blev valgt som ny formand for Handels-og Virksomhedsforeningen FREDERIK.

Det skete på et konstituerende møde efter en generealforsamling, der i alle måder var præget af usikkerhed blandt detailhandlens medlemmer for et helt år med en opgravet gågade.

En måned efter generalforsamlingen fortonede gågaden sig i en pandemisk uvirkelighed, der totalt satte al snak om gågaderenoveringer i stå - akkurat lige som omsætningen i butikkerne.

Nu er vi så her godt to måneder efter afstand, afspritning og afvaskning af hænder sammen med isolation er blevet hverdagsliv for de fleste.

Det er frygten for smitte, der bærer igennem - en frygt, der har sit afsæt i det forhold, at vi endnu ikke har en behandling og ej heller en vaccine.

Men for et socialt folk, der generelt er i mod regelsæt og autoriteters pegefingre, er den selvvalgte isolation ikke en langsigtet mulighed.

Vi ser det i supermarkederne, hvor den første måneds regelrette afstandshåndtering er løsnet noget op. Folk på indkøb falder lettere og lettere i snak med hinanden i butikkerne simpelthen fordi, der er et socialt underskud . At snakken så betyder, at de fortaber sig i forhold til omgivelserne og til tider vanskeliggør flowet i butikkerne er så en anden sag.

Men det viser med al mulig tydelighed, at vi som sociale væsener kun udholder isolationen en periode.

Også derfor kunne man i sidste uge måle omtrent ligeså mange mennesker i storcentrene på deres første åbningsdag som samme dag i 2019.

Om det samme kommer til at ske for vore cafeer og resturanter, som åbnede i mandags mangler vi endnu vished for.

Og midt i al det her så gælder det om at spejde efter lyset for enden af tunnelen - efter to måneders uendeligt mørke.

Og det gør netop Niels Bro.

- Nu er vore samfund heldigvis ved at blive åbnet op efter to måneder i et vacuum, hvor vi nærmest har gået og gemt os.

- Min forventning er, at alle, der ikke er i risikogruppe, nu vil komme ud i virkeligheden igen.

- For vi har alle opsparet behov for at komme ud og opleve en liv uden for egen matrikel - og de fleste har jo stadig deres job og har derfor også en opsparing af bruge af, siger Niels Bro.

Han ved godt at penge på bogen ikke er det samme som at man bruger dem.

- Vi så det efter finanskrisen. Selv om vi havde et større råderum gik der opsparing i den. Men pandemien, vi oplever nu, og finanskrisen er to forskellige ting. Under finanskrisen mistede vi store formuer, fordi luften gik ud af ballonen, men her og nu

er situationen en anden, og derfor tror og håber jeg, at vi får gang i forbruget langt hurtigere end for otte år siden, siger Niels Bro.

Samme forventninger har analytikerne efter åbningen af storcentrene i mandags. Næste samme kundeantal som året før, og en omsætning på ca. 50 procent.

Det udlægges som virkelige positive tegn - en kurssætning, som hurtigt vil kunne normalisere handlen igen.

Og vi skal holde fast i den indikation af et opsving, understreger Niels Bro.

- Jeg ved godt at mange specialbutikker er ramt af dette limbo, hvor folk dårligt har turdet vove sig ud.

- Og butikkerne med sæsonvarer er dobbeltramt, fordi de har investeret i et varelager i tiltro til at dette forår ville blive som sidste forår.

- Derfor er også nu mere nødvendigt end nogensinde, at borgerne i Frederikshavn bakker op om deres forretningsliv - og ikke kun for at sørge for at den enkelte butik også kan overleve.

- Der er nemlig en langt større satsning, der er sat ind på brættet, siger Niels Bro.

- Det gælder vores nærsamfunds overlevelse, som attraktivt bosætningsmiljø.

- Det er ikke alene det, at sikre lokal omsætning, der kan give løn til de 6500 ansatte i kommunen, der findes inden for handel og serviceerhvervene.

- Det er et spørgsmål om sammenhængskraft, om liv i kommunen og om kommunens evne til at løfte samfundet.

- Det er forbundne kar og vores handelsmønstre har derfor også afgørende betydning for hvordan vore ældre behandles i vores kommune - for prissætningen på vore huse og undervisningen og pasningen af vore børn, siger Niels Bro, der klart fornemmer en forståelse for, at selv om netsalg er kommet for at blive, så er man som kunde mere opmærksom på at se, om man kan handle lokalt eller inden for landets grænse også på nettet.

- For mig at se, er der en kæmpe værdi i de fysiske butikker. Det er her kulturbåndene mellem os, der bor i byen, vedligeholdes og på den måde er FREDERIK i dag også en slags borgerforening, der er kittet mellem borgerne i byen.

Han ser frem til at gågaden til december kan indvies som den samlingsgade, der er lagt op til.

- Vi har brug for liv i vores bymidte. Shopping er en del af det liv. Men det er i høj grad også båndene mellem hinanden, der skal luftes og fornyes. Det giver sammenhængen i lokalsamfundet - og meromsætning til butikkerne.

- Og den manøvre er jeg sikker på kan lykkes, hvis vi alle sammen trække på samme hammel, siger Niels Bro.

- FREDERIKs medlemmer er klar til at tage deres ansvar- og det tror jeg også frederikshavnerne er.

For målet er at sikre Frederikshavn mod at lide landsbydøden.

- Her er vi nemlig alle nødt til at gøre en indsats - ellers bliver det en tom og livløs midtby. Og det vil ødelægge vore muligheder, når urbaniseringen skifter kurs fra centralisering i få storbyer til det mere tætte samspil i vore provinsbyer. Jeg fornemmer at denne urbanisering er i gang - og er ikke to sekunder i tvivl om, at pandemien her skubber i den retning. For hvem vil ikke hellere bo i et hus med have, som børnene kan lege i end at være isoleret på femte sal midt inde i Aalborg.

- Men skal den afledte bosætning, ramme Frederikshavn, så skal vi sikre, at sammenhængskraften er til stede og understøtter den attraktion en levende bymidte giver. Så handl lokalt er ikke kun et smart slogan. det er en nødvendighed for hele kommunens overlevelse som attraktivt bosætningssted, siger formanden.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...