Fremtidens gågade griber tilbage i Frederikshavns maritime historie med kunsten at navigere på havet som et gennemgående tema

FREDERIKSHAVN: I november 2018 blev fire vindere kåret i Frederikshavn Kommunes idékonkurrence om de bedste idéer til udformningen af Frederikshavns nye gågade.

Juul I Frost Arkitekter, der vandt hovedpræmieen i idékonkurrencen, har nu tegnet videre på idéerne og udarbejdet et helstøbt og æstetisk forprojekt, som nu er klar til at blive sat i værk.

Omdannelsen af Danmarksgade fra Kirkepladsen til Fisketorvet forvandler gågaden til en samlingsgade med centrale samlingspunkter, der løfter bymiljøet og mulighederne for liv, fællesskab og aktivitet i midtbyen.

To pladser opgraderes, og her udnytter man de naturgivne forudsætninger, der hvor der er mindst vind og mest sol.

- Det har været en spændende opgave at udforme gågadeforløbet og de to nye samlingspunkter i respekt for byens særlige historie og den lokale kontekst.

- Ambitionen er, at gågaden skal binde byen sammen, vise vej og invitere til nye oplevelser.

- De to byrum skal give besøgende og borgere lyst til at gå på oplevelse i resten af byen og fungere som samlingspunkter for byliv med ophold og leg.

- Vi glæder os over, at stregerne nu bliver til virkelighed, fortæller Helle Juul, Ph.d., Juul I Frost Arkitekter.

Byrummet i Thuesen Bergs Gade kaldt ”Brynet” beplantes for at fremhæve det grønne træk fra Krudttårnet til Rådhusparken.

Træerne giver med deres rødlige efterårsfarver varierende oplevelser året igennem.

Samlingspunktet ved Kallstorvet kaldt ”Mælkevejen” får en stjernehimmel i belægningen dannet af sten.

Det udstyres med møbler og en scene.

Etableringen af denne scene er sikret gennem en donation på 250.000 kroner fra Salling Fondene.

Lysmasterne bliver et gennemgående element, som refererer til historien om Tordenskiolds soldater, der marcherer i ring, så de opleves som flere.

- Lysene skal tilføje gågaden noget særligt, noget herlighedsværdi, og fungere som ledestjerner ligesom på havet.

- Samtidigt vil belysningen give en oplevelse af tryghed, når man opholder sig og færdes i gågaden, siger Line Stybe Vestergaard, Associeret Partner med ansvar for Landskab hos Juul I Frost Arkitekter.

I gågadens nye belægning genbruges eksisterende chaussésten langs bygningsfacader, der graduerer ud i nye jetbrændte chaussésten og brosten mod gadens midte, der markeres med kørebrosten.

Ved butiksindgange lægges jetbrændte chaussésten, der sikrer tilgængelighed pga. deres ensartethed og skridsikre overflade. Langs køresporet lægges en ledelinje, for at mennesker med synshandicap kan orientere sig.

Frederikshavns gågade skal renoveres for at klimasikre Frederikshavns midtby, så risikoen for oversvømmelser i forbindelse med kraftige regnskyl minimeres.

Det er nødvendigt at gennemføre separatkloakering for at adskille regnvand og spildevand i to separate systemer.

Spildevandet bliver ledt til rensningsanlægget, og regnvandet ledes gennem regnvandssystemet ud i havnebassinet.

Samtidig udskiftes alle forsyningsledninger under jorden mellem Kirkepladsen og Fisketorvet for at imødekomme behovet for en stabil og sikker forsyning nu og i fremtiden.

Forsyningen udskifter derfor vand-, varme-, kloakledninger og forskellige kabler, og det betyder, at 350 meter af gågaden skal graves op.

For at gennemføre separatkloakering er det nødvendigt, at Forsyningen foretager forundersøgelser på private matrikler.

Omlægningen til separatkloakering afløser det eksisterende fællessystem, hvor spildevand og regnvand afledes i samme system.

Ejere af ejendommene i det berørte område modtager derfor i den kommende tid et informationsbrev om, hvad omlægningen til separatkloakering indebærer.

Gågaderenoveringens første etape fra Tordenskioldsgade til Fisketorvet gennemføres i perioden fra marts til juni 2020 og anden etape fra august til november.

- Forsyningen og kommunen gennemfører projektet i et tæt samarbejde for at overholde tidsplanen for renoveringen. Vi har endvidere sat en målrettet kommunikationsindsats i gang for at sikre, at de handlende, ejerne af ejendomme og beboerne i det berørte område føler, at de er orienteret om, hvad der skal ske gennem hele perioden, siger Jane Olesen, fællesprojektleder, Center for Park og Vej, Frederikshavn Kommune.

Renoveringen af gågaden er en del af en områdefornyelsen af Frederikshavn midtby. O

mrådefornyelsen er støttet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Det samlede budget er på 30 millioner, hvoraf statens andel er 10 millioner.

Forprojektet er tilrettet efter dialog med Gadeforum, som er nedsat af Teknisk Udvalg, med repræsentation af flere interessenter: Handels- og virksomhedsforeningen FREDERIK, Turistforeningen, Handicaprådet, Ungebyrådet og Frederikshavn Byfond.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...