Frederikshavn Havn, Martec og Frederikshavn Gymnasium har underskrevet en aftale om, at havnen næste skoleår tilbyder studiejob til en elev på Maritim Student HF & STX to morgener om ugen med start i skoleåret 2020-21.

Havnen blev således den første virksomhed i byen til at indgå en sådan aftale, men en god håndfuld af byens andre virksomheder har tilkendegivet, at de også er klar til at indgå i ordningen med studiejobs.

Aftalerne med byens virksomheder er vigtige både for at tiltrække og fastholde unge i Frederikshavn.

Samtidig sikrer aftalerne, at eleverne på Maritim Student HF & STX, hvoraf hovedparten er tilflyttere fra andre dele af Danmark, får en fod indenfor i virksomhederne og stifter bekendtskab med alle de muligheder for job, der er i Frederikshavn. På den anden side får erhvervslivet i Frederikshavn kontakt til en ”ekstra” gruppe unge, som er motiverede.

- Gennem samtaler med eleverne prøver vi at sikre, at hver enkelt af vores elever får kontakt til virksomheder, der er interessante for netop dem. På den måde forsøger vi at matche elevernes interesser med virksomhedernes behov. Håbet er naturligvis, at eleverne får lyst til at fortsætte i virksomhederne eller fortsætte deres videre uddannelse i Frederikshavn – f.eks. på Martec, siger Jan Bjeldbak, uddannelsesleder

på Frederikshavn Gymnasium.

Aftalerne gælder som nævnt to morgener om ugen i det kommende skoleår, men det står virksomhederne frit for at tilbyde de unge yderligere timer eller andre opgaver. På den måde minder disse studiejobs meget om almindelige jobs for unge efter skoletid. En del af arbejdstiden er blot placeret i morgentimerne.

- Vi synes, det er vigtigt at støtte initiativer, der som dette evner at tiltrække unge mennesker til vores område og vores by. Aftalen med Maritim Student HF & STX indeholder mange fordele for alle parter, men en af de helt store fordele er for os at se, at byens virksomheder på den korte bane får tilført ungarbejdere, som på den lange bane kan blive en del af fremtidens arbejdsstyrke. Meget tyder jo på, at vi er udfordret ift. at rekruttere arbejdskraft i de kommende år, siger havnechef Mikkel Seedorff Sørensen.

Langt størsteparten af eleverne på Maritim Student HF & STX bor på Martecs skolehjem på Kragholmen, hvor der er styr på mad, lektier, sengetider mv. Det er også elever på Maritim Student, der på 2. eller 3. år tager på togt med Skoleskibet Danmark – i år i øvrigt til OL i Japan.

Frederikshavn Gymnasium og Martec har i godt 20 år tilbudt uddannelsen HF Søfart, som er en almindelig

HF kombineret med en 1-årig maritim uddannelse. Fra næste skoleår hedder uddannelsen Maritim Student, og som noget helt nyt kan den også kombineres med en almindelig STX. Kombinationen af STX og den 1- årige maritime uddannelse udbydes kun ét sted i landet, nemlig i Frederikshavn.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...