Afsked som sognepræst Bruce Steuer efter 29 år i Flade og Gærum sogne

FLADE: Det er med en stilfærdig blanding af glæde, stolthed og vemod, at sognepræst Bruce Steuer viser rundt i den kæmpestore have ved den præstegård i Flade – mellem Cloos-tårnet og Flade kirke – hvor han og familien har boet siden 1990. Til november stopper han sit virke i det sogn, som en gang dækkede hele Fladstrand før det blev til Frederikshavn i 1818.

Naturen – og især planter og træer – har altid haft hans store interesse.

Næsten al fritid er gennem de mange år brugt til nyplantning og vedligeholdelse af mange forskellige træer med æblesorter af forskellig slags, som de foretrukne. Og så en stædig og til tider næsten drilagtig kamp mod harer og rådyr samt mosegrisene om ejerskabet.

Mosegrisene har stort set fundet deres overmand i sognepræsten med de amerikanske rødder.

Han har de senere år i forbindelse med enhver nyplantning foret det store plantehul med kyllingetråd helt op til jordoverfladen, så de forslugne dyr ikke kan komme i nærheden af rødderne. Men ellers er det hans holdning, at ”der skal være plads til os alle”.

Og udenomsplads er der nok af med to hektar have og med 15 hektar fra vandværksskoven voksende næsten helt ind til præstegården og store, åbne arealer mod øst med udsigt til Kilden og Frederikshavn.

De 15 hektar hører i øvrigt stadig under præstegårdens domæne.

69-årige Bruce Steuer er født i den sydlige del af staten Minnesota i USA.

Kun en svag accent – næsten overdøvet af den nordjyske dialekt - fortæller om de amerikanske rødder.

Hans farfar var dansk og det betød mange fortællinger om det gamle land, hvor Bruce Steuer første gang kom besøg i 1973.

Han havde barndommen og ungdommen igennem deltaget i gudstjenester i den lille hjemby, og kom i Danmark med til gudstjeneste i Grundtvigskirken i København med meget få kirkegængere, og han kunne ikke lade være med at spekulere på, hvorfor danskerne dog ikke gik til gudstjeneste, og når de endelig kom, så var det faktisk kun for at overvære, hvad der skete, men ikke som aktive deltagere.

Det blev et mål for sognepræsten i Flade-Gærum pastorat, da han efter en bachelorgrad i historie i USA igen kom til Danmark og begyndte at læse teologi ved Københavns universitet, hvorfra han fik sin embedseksamen i slutningen af 1989.

Nu ville han være præst i den danske folkekirke, og det blev så ved kirkerne i Flade og Gærum – det første sted med prøveprædiken for menighedsrådene – og så med ansættelse fra 1. maj 1990.

Og han har på forskellig vis gjort sit til at aktivere sine menigheder.

Prøvet nye ting af.

Guitaren med i kirken sammen med konfirmanderne og til visse andre specielle gudstjenester, og så naturligvis hans trofaste følgesvend Anton – bugtalerdukken – der på sin egen måde kan bringe Bruce Steuers forkyndelse op på et plan, så enhver må kunne forstå hvilken betydning det kristne evangelium har for alle mennesker.

Det kan Anton komme frem med og med helt andre ord end sognepræsten sige tingene måske lidt mere direkte, når han snakker med om dagens tekst.

Anton har været glad for at være aktiv deltager i Bruce Steuers gudstjenester.

Det siger han selv, mens han gemmer hovedet på sognepræstens arm, og der er da også på kontoret et stort maleri af de to i skøn forening omkring det kirkelige arbejde.

Ellers domineres præstekontoret naturligvis af teologiske fagbøger og materialer, af alt det, der hører til det daglige kontorarbejde, af masser af fagbøger om naturen – dyr og planter – og så øverst på den ene vægreol i en stander det danske og det amerikanske flag, og øverst på den anden vægreal en stor tegning af ”the Steuers” – hele familien med hustruen Grethe og parrets tre døtre, der i dag er flyttet hjemmefra og nu bor omkring det midtjyske.

Det er for resten derfor Grethe og Bruce Steuer har købt en ejendom ved Langå med to hektar skov, så der fremover er mulighed for dér at plante og pusle om træer og stauder.

- Når vi nu står over for et nyt afsnit af vores liv, er det er ingen hemmelighed, at det er med vemodighed, vi forlader Flade præstegård, hvor mange af vores år som præstepar har været rigtig gode, siger Bruce Steuer.

Pastoratet har knap 2000 beboere, og folk har været meget imødekommende over for kirkerne med velfungerende menighedsråd.

- Nu skal vi først falde til i de nye omgivelser, men så kan det være, jeg kan afløse lidt som præst. Allerhelst ville jeg gerne have et vikariat i USA og gerne i en del af USA, som ikke er særlig kendt i forvejen.

Og så er der igen det med haven og de mange træer. Mindst en snes forskellige æbletræer med alle de kendte sorter, men også amerikanske sorter, som Bruce Steuer har podet på danske træer, og et helt specielt træ, som sognepræsten har givet navnet Fladbjerg-æblet.

Nok bedst som madæble, gulgrøn i skrællen og træet er rigt bærende.

- Jeg fandt det for nogle år siden vildtvoksende sammen med fire-fem andre træer på Flade Kirkevej, og nu har det så sin plads i haven.

Men det er ikke kun æbletræer, der fylder godt op.

Der er også for nogle år siden plantet en Sequoia – et amerikansk træ med navn efter en indianerhøvding.

Træet er vel nok over 20 meter højt i dag, og Bruce Steuer fortæller, at det kan blive over 80 meter højt.

Og historisk kan præstegårdshaven også klare sig med en kongeeg og en bispeeg.

Kongeegen er plantet i september 1940 for at markere Christian den tiendes 70 års fødselsdag og dermed også sammenhold og nationalfølelse et halvt år efter besættelsen.

Bispeegen er plantet i 1817 af daværende biskop Rasmus Jansen, der selv havde været sognepræst i Flade og Gærum fra 1780 til 1783, før han blev biskop over Aalborg Stift.

Han var i 1817 på besøg hos sin datter og svigersøn, der var ”rykket ind” i hans gamle embede.

- Al denne dejlige natur med blomster, træer og dyr skal vi nu til at sige farvel til, siger Bruce Steuer, men det er helt sikkert, at vi fra tid til anden vil dukke op for lige at se, hvordan det går med beplantningen.

Sognepræst Bruce Steuer holder afskedsgudstjeneste i Gærum kirke søndag 27. oktober.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...